ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ІІI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (КИЇВ, 28 ЖОВТНЯ 2021)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

IІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»,

яка відбудеться 28 жовтня 2021 року

у ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (м. Київ, Україна)

 

Метою конференції є обмін знаннями та досвідом, наукова дискусія щодо пошуку рішень з актуальних проблем розвитку освіти і науки в Україні, перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності (в т.ч. в умовах карантинних обмежень),  інформування наукової спільноти про новітні досягнення з окреслених питань, сприяння пошуку наукового партнерства.

Форма участі ‒ заочна (дистанційна).

Публікація тез доповідей в електронному вигляді та отримання сертифікату про участь у конференції – безкоштовно.

 

Тематика конференції:

Секція 1. Управління освітою

Секція 2. Фінансово-економічні аспекти освіти

Секція 3. Розвиток інформаційних освітніх технологій

Секція 4. Інклюзивна освіта

Секція 5. Загальна середня освіта

Секція 6. Професійна (професійно-технічна) освіта та фахова передвища освіта

Секція 7. Вища освіта

Секція 8. Освіта дорослих

Секція 9. Міжнародний освітній простір

 

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету (iea.conf1@gmail.com) тези доповіді в електронному вигляді, а також заповнити заявку учасника. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. У темі листа необхідно вказати прізвище автора і номер секції (наприклад, «Іваненко_секція 1»).

Збірник тез доповідей та сертифікати в електронному вигляді будуть надіслані на електронні адреси авторів. Крім того, матеріали конференції будуть розміщенні на вебсторінці ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів». Окремі доповіді за бажанням авторів можуть бути надруковані, після доопрацювання, у фаховому виданні «Освітня аналітика України».

Вимоги до оформлення тез доповідей:Тези доповідей подаються  українською або англійською мовою, обсяг не повинен перевищувати 5 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, всі поля – по 2 см. Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках [1], усі статистичні дані, таблиці, рисунки мають бути підкріплені наведеними посиланнями на джерела. Список використаних джерел подається в порядку посилання у тексті та повинен бути оформлений згідно з діючими вимогами (ДСТУ 8302:2015).

Послідовність розміщення  матеріалів та оформлення їх елементів у тезах доповіді: у правому верхньому куті – номер і назва секції конференції (курсивом); зліва – прізвище та ініціали автора (напівжирним); посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, місто (курсивом), ORCID ID; по центру – назва статті (прописними літерами, напівжирним); текст тез; список використаних джерел у порядку згадування в тексті.

Приклад оформлення тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають  тематиці або вимогам конференції. Відповідальність за матеріал, висвітлений  у тезах, несуть автори доповідей.

 

Календар конференції:

  • 1 серпня – розпочато прийом заявок і тез доповідей
  • 30 вересня – останній день подання матеріалів
  • 28  жовтня – робота конференції 

Більш детальна інформація подана в інформаційних листах українською та англійською мовами.

 

По додаткову інформацію звертатися до оргкомітету конференції:

ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 5

Електронна пошта конференції: iea.conf1@gmail.com

Телефон відповідальної особи: (096) 626-10-25 (Пронь Наталія Богданівна)

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!