ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ІІI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (КИЇВ, 28 ЖОВТНЯ 2021)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

IІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»,

яка відбудеться 28 жовтня 2021 року

у ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (м. Київ, Україна)

 

Метою конференції є обмін знаннями та досвідом, наукова дискусія щодо пошуку рішень з актуальних проблем розвитку освіти і науки в Україні, перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності (в т.ч. в умовах карантинних обмежень),  інформування наукової спільноти про новітні досягнення з окреслених питань, сприяння пошуку наукового партнерства.

Форма участі ‒ заочна (дистанційна).

Публікація тез доповідей в електронному вигляді та отримання сертифікату про участь у конференції – безкоштовно.

 

Тематика конференції:

Секція 1. Управління освітою

Секція 2. Фінансово-економічні аспекти освіти

Секція 3. Розвиток інформаційних освітніх технологій

Секція 4. Інклюзивна освіта

Секція 5. Загальна середня освіта

Секція 6. Професійна освіта

Секція 7. Вища освіта

Секція 8. Фахова передвища освіта та освіта дорослих

Секція 9. Міжнародний освітній простір

 

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету (iea.conf1@gmail.com) тези доповіді в електронному вигляді, а також заповнити заявку учасника. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. У темі листа необхідно вказати прізвище автора і номер секції (наприклад, «Іваненко_секція 1»).

Збірник тез доповідей та сертифікати в електронному вигляді будуть надіслані на електронні адреси авторів. Крім того, матеріали конференції будуть розміщенні на вебсторінці ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів». Окремі доповіді за бажанням авторів можуть бути надруковані, після доопрацювання, у фаховому виданні «Освітня аналітика України».

Вимоги до оформлення тез доповідей:Тези доповідей подаються  українською або англійською мовою, обсяг не повинен перевищувати 5 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, всі поля – по 2 см. Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках [1], усі статистичні дані, таблиці, рисунки мають бути підкріплені наведеними посиланнями на джерела. Список використаних джерел подається в порядку посилання у тексті та повинен бути оформлений згідно з діючими вимогами (ДСТУ 8302:2015).

Послідовність розміщення  матеріалів та оформлення їх елементів у тезах доповіді: у правому верхньому куті – номер і назва секції конференції (курсивом); зліва – прізвище та ініціали автора (напівжирним); посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, місто (курсивом), ORCID ID; по центру – назва статті (прописними літерами, напівжирним); текст тез; список використаних джерел у порядку згадування в тексті.

Приклад оформлення тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають  тематиці або вимогам конференції. Відповідальність за матеріал, висвітлений  у тезах, несуть автори доповідей.

 

Календар конференції:

  • 1 серпня – розпочато прийом заявок і тез доповідей
  • 30 вересня – останній день подання матеріалів
  • 28  жовтня – робота конференції та розсилка збірників тез доповідей

Більш детальна інформація подана в інформаційних листах українською та англійською мовами.

 

По додаткову інформацію звертатися до оргкомітету конференції:

ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 5

Електронна пошта конференції: iea.conf1@gmail.com

Телефон відповідальної особи: (096) 626-10-25 (Пронь Наталія Богданівна)

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!