24 грудня 2021 р. на Загальних зборах трудового колективу Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» було ухвалено Антикорупційну програму № 04-05/10 Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2022–2024 роки (протокол №1 від 24.12.2021 р.), яка була затверджена наказом Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» №34 від 24.12.2021 р.

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» на 2022–2024 роки

 

ПРЕАМБУЛА

Цією Антикорупційною програмою Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» проголошує, що її працівники та керівництво у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма Інституту на 2022-2024 роки

 

Додатково:

Профіль ДНУ «Інститут освітньої аналітики» на сайті dozorro.org: натисніть на посилання

Список закупівель ДНУ «Інститут освітньої аналітики» на сайті dozorro.org: натисніть на посилання