18 березня 2019 р. на Загальних зборах трудового колективу Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» було ухвалено Антикорупційну програму № 04-04-19/332 Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2019–2021 роки (Протокол №3 від 18.03.2019 р.). Наказом Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» №10 від 18.03.2019 р. Антикорупційна програма № 04-04-19/332 Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2019–2021 роки була затверджена.

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» на 2019–2021 роки

 

ПРЕАМБУЛА

Цією Антикорупційною програмою Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (далі – Інститут) проголошує, що працівники, посадові особи та директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма Інституту на 2019-2021 роки