проєкти

ГРАНТ № 101167035

Проєкт програми ЄС «Еразмус+»
Назва: «Eurydice Network in Ukraine: Access and Cooperation (ENUAC)
Тривалість: 01.2024 – 03.2025

ГРАНТ № 101132435

Проєкт програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»
Назва: «Skill Partnerships for Sustainable and Just Migration Patterns» (SKILLS4JUSTICE)
Тривалість: 11.2023 – 10.2026

Проєкти міжнародного фонду «Відродження»

Тривалість: 2019-2024

ГРАНТ № TF0A4096

Проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Назва: «Strengthening Evidence-Based Policymaking with Education Statistics and Analysis»
Тривалість: 2016-2019

партнери

«SKL»

Проєкт міжнародної технічної допомоги “Підтримка децентралізації в Україні” здійснюється з метою надання допомоги у впровадженні реформи децентралізації влади та забезпечення її довгострокового впливу шляхом вдосконалення місцевого самоврядування та надання послуг (Докладніше).

Основні напрямки діяльності проєкту:
1. Фінансова децентралізація
2. Децентралізація у сфері освіти
3. Комунікація реформ

У рамках напрямку “Децентралізація у сфері освіти”, Проєктом спільно з Державною науковою установою “Інститут освітньої аналітики”, Міністерством освіти і науки України та Міністерством фінансів України проводиться робота з удосконалення поточної формули розподілу освітньої субвенції. Наразі підготовлено перші концептуальні пропозиції вдосконалення та розробляються автоматизовані програмні рішення.

Крім того, Проєктом спільно з Державною науковою установою “Інститут освітньої аналітики” та Міністерством освіти і науки України введено в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти», що дозволить вперше в історії України накопичувати статистичні та інші дані від індивідуальних шкіл для подальшої обробки та аналізу.

Педагогічний факультет Університету ім. Т. Ґ. Масарика (Чеська республіка)

27 березня 2017 року був підписаний Меморандум про співробітництво між ДНУ “Інститут освітньої аналітики” та Педагогічним факультетом Університету ім. Т. Ґ. Масарика (Чеська республіка). Цим документом визначено основні напрями співпраці між українською та чеською сторонами на середньостроковий період.

«Суспільне Око»

17 жовтня 2017 року Інститутом укладено Меморандум про Взаєморозуміння з громадською організацією «Суспільне Око», в якому окреслено обсяг потенційного співробітництва:
-Об’єднання зусиль та можливостей Сторін у розробці, впровадженні та просуванні технологій відкритих даних, е-сервісів, доступу до публічної інформації, новітніх методів збору, обміну, накопичення, архівації даних та обслуговування ними користувачів у галузі освіти;
-Організацію спільної роботи експертів зі створення Технічного завдання щодо модернізації Державної інформаційно-телекомунікаційної системи управління освітою «ДІСО» (далі – “Система”) на основі затвердженої Міністерством освіти і науки Концепції, а також принципам, відображеним у Технічних вимогах;
-Консультації з пошуку оптимальних сучасних програмно-апаратних рішень стосовно модернізації та введення в експлуатацію Системи, організацію пов’язаних з цим презентацій, навчань;
-Експертну оцінку відповідності модернізованої Системи затвердженому Технічному завданню;
-Проведення спільних методологічних та експертних консультацій;
-Ініціація та участь у спільних проєктах;
-Створення та реалізація інноваційних розробок;
-Розроблення та впровадження інформаційно-технічних засобів для збирання, обміну та спільного використання даних.

«Майкрософт Україна»

24 липня 2017 року Інститутом було укладено Меморандум про Взаємопорозуміння з “Майкрософт Україна”, яким визначено обсяг потенційного співробітництва:
– Організацію спільної роботи експертів з вдосконалення технічних вимог щодо модернізації Державної інформаційної системи освіти (далі – “Система”) та розроблення її архітектури;
– Оцінку відповідності технічного завдання щодо модернізації Системи затвердженій Міністерством освіти і науки Концепції, а також принципам, відображеним у Технічних вимогах;
– Консультації з пошуку оптимальних сучасних програмно-апаратних рішень стосовно модернізації та введення в експлуатацію Системи, організацію пов’язаних з цим презентацій, навчань;
– Експертну оцінку відповідності модернізованої Системи затвердженому Технічному завданню;
– Експертна та інша допомога щодо поточних задач з реалізації Гранту.