2019

Проєкт №SG53429 було спрямовано на забезпечення підвищення рівня компетентності ІТ фахівців ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рамках проведення фахових навчань.

 

2020 рік

Проєкт № SG53767 «Розробка модуля індикаторів інклюзивної освіти для інформування батьківської і учительської спільнот та управління (Етап 1: Створення технічного завдання)».

В рамках реалізації проекту було розроблено та погоджено з МОН технічне завдання до розробки модуля індикаторів інклюзивної освіти для інформування батьківської і учительської спільнот та управління. Завдяки вчасній та якісній підготовці технічного завдання, оперативному врахуванню пропозицій освітянської спільноти (представників ІРЦ, управлінь освітою, батьків), які були отримані під час публічних обговорень, технічне завдання не тільки було погодженим з боку Міністерства освіти і науки України, але й затвердженим Наказом №1408 від 13.11.2020.

 

2021 рік

Проєкт № SG54116 «Модернізація адміністративної звітності сфери інклюзивної освіти відповідно до вимог батьківської, учительської, управлінської спільнот та її затвердження МОН».

В рамках реалізації проєкту було проведене комплексне дослідження з метою визначення напрямів удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти. Головним результатом реалізації проєкту стало вдосконалення форми звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру» відповідно до вимог батьківської, учительської, управлінської спільнот та схвалення нової форми Міністерством освіти і науки України.

 

2022 рік

Проєкт № SG54460 «Імплементація функціоналу інформаційної системи АС «ІРЦ» для підвищення прозорості роботи інклюзивно-ресурсних центрів (2 етап)».

В рамках проєкту було розроблено методичні підходи до автоматизації оптимізованої статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти, що забезпечує підвищення рівня обізнаності батьківської та учительської спільнот з процесами і тенденціями в сфері інклюзивної освіти, внаслідок чого батьки можуть більш зважено приймати рішення щодо місця і умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, учителі краще розуміти батьківські вимоги та загальні тенденції розвитку інклюзивної освіти. Доступність даних для управлінців державного та регіонального рівня дасть змогу їм приймати більш виважені управлінські рішення на основі достовірної інформації.

 

2023 рік

Проєкт № SG54982 «Посилення захисту даних (в т.ч. персональних) ПАК «АІКОМ» в умовах війни».

В рамках проєкту було забезпечено дослідження та розроблення методичних та практичних підходів до підвищення ефективності захисту даних учасників освітнього процесу (в т.ч. персональних) шляхом вдосконалення комплексної системи протидії кіберзагрозам, які перешкоджають сталій роботі державної інтегрованої інформаційної системи Міністерства освіти і науки України ПАК «АІКОМ» в умовах збройної агресії рф проти України. Зокрема, проведення аудиту безпеки ПАК «АІКОМ» для ідентифікації необхідних доопрацювань дало змогу посилити контроль над інформаційними потоками, полегшити виявлення спроб мережевих вторгнень, унеможливило несанкціонований доступ до ресурсів системи.