Функціонування ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в умовах запровадження воєнного стану

 

Унаслідок повномасштабної, неспровокованої збройної агресії російської федерації проти України ДНУ «Інститут освітньої аналітики» з 24 лютого 2022 р. працює в дистанційному режимі, а із середини квітня – у змішаному режимі (частина співробітників працює на місцях). Команда Інституту мобілізувала всі ресурси для повноцінного виконання своїх статутних функцій в умовах воєнного стану; в оперативному режимі забезпечує збереження акумульованої інформації в освітніх базах даних Інституту; провадить аналітичну діяльність, спрямовану на розв’язання актуальних проблем, характерних для воєнного часу; поглиблює співпрацю з вітчизняними та міжнародними організаціями з метою подолання нагальних викликів у сфері освіти. Організаційно Інститут тісно взаємодіє з підрозділами МОН, фахівці Інституту швидко підключаються до пошуку шляхів необхідних рішень в умовах воєнного стану.

Зокрема:

 • Фахівці Інституту, у межах своєї компетенції, надали необхідну інформацію та долучилися до заповнення першої частини анкети-опитувальника від Європейської комісії, потрібного для формування нею висновку про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
 • Для визначення нагальних потреб галузі освіти в умовах повномасштабної збройної агресії російських окупаційних військ на території України, Інститутом спільно з МОН і ЮНІСЕФ розроблено форму для проведення опитування органів управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади рівня громад, органів місцевого самоврядування громад щодо освітніх потреб внутрішньо переміщених учасників освітнього процесу.
 • Забезпечується безперебійне функціонування програмно-технологічних комплексів і локальних баз освітніх даних, а також підтримка працездатності двох національних інформаційних освітніх систем МОН, технічним адміністратором яких є Інститут. Окрім того, здійснено низку заходів із запаралелення роботи обох інформаційних систем на «хмарний» режим роботи в рамках співробітництва з усесвітньо визнаними «хмарними» сервісами (AMAZON) для забезпечення їх стійкості в умовах військових ризиків. Ідеться про такі системи, як:
  • ПАК «АІКОМ» (програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту») – онлайн-система класу ЕМІS для дошкільної, позашкільної, шкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Програмно-апаратний комплекс постійно використовується МОН для вироблення освітньої політики на основі доказових даних, зокрема щодо розподілу коштів на заробітну плату педагогам, забезпечення комп’ютерною технікою й швидкісним Інтернетом, розподілу ЛЕГО-наборів, замовлення підручників, упровадження електронних щоденників і журналів (E-Journal), запису до дитячих садочків тощо;
  • АС «ІРЦ» – система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, на які покладено функції із забезпечення комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами, надання їм необхідної підтримки тощо. Інститутом забезпечується безперебійна робота мобільних додатків зазначеної системи на платформах IOS та Android у середовищі Play Market і App Store.
 • Розробляються пропозиції для забезпечення діяльності МОН та інших центральних і місцевих органів влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного й інформаційного забезпечення освітньої галузі, у т. ч. в умовах воєнного стану. Підготовлено такі інформаційно-аналітичні матеріали: «Пропозиції щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти України в умовах воєнного стану з урахуванням зарубіжного досвіду», «Пропозиції щодо змін у напрямах і обсягах підготовки кадрів у воєнний та повоєнний період», «Фінансова підтримка зарубіжних країн та МФО організації освітнього процесу в умовах війни» та ін.
 • Регулярно готуються та оприлюднюються на сайті Інституту інформаційні бюлетені про стан розвитку системи освіти, а також зведені форми статистичної звітності ЗЗСО.
 • Забезпечується видання фахового науково-практичного журналу «Освітня аналітика України» (публікація статей є безкоштовною, матеріали слід надсилати на електронну пошту журналу: educationalanalytics@gmail.com).
 • Здійснюється міжнародна співпраця з партнерськими організаціями та забезпечується участь у міжнародних науково-комунікаційних заходах у межах реалізації грантових проєктів і договорів про співпрацю, у т. ч. у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України (зокрема, з офісом ЮНІСЕФ в Україні, з Міжнародним фондом «Відродження», з компаніями Microsoft та Google, із представниками KIX EAP Hub, із провідними науковими установами й ЗВО та ін.).
 • Виконуються наукові дослідження з пошуку шляхів розв’язання актуальних проблем функціонування сфери освіти у воєнний час.

 

Зі Стратегією діяльності Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на період дії воєнного стану можна ознайомитися тут.

 

У разі наявності звернень просимо надсилати їх на електронну пошту Інституту: info@iea.gov.ua.

Ми – сильні!

Ми – Україна!