Лондар Сергій Леонідович

Директор

Науковий ступінь: доктор економічних наук (2002)

Вчене звання: професор кафедри банківської справи (2005)

Освіта: вища, закінчив фізичний (радіофізика і електроніка, 1979) та економічний (фінанси і кредит, 1999) факультет Львівского державного (національного) університету ім. Івана Франка. У 2002 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук «Моделі прийняття рішень з вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України».

Досвід роботи:

 • 1979-1996 – старший лаборант, інженер НДС, аспірант, асистент, доцент Львівського державного (національного) університету імені Івана Франка.
 • 1996-2002 – завідувач науково-методичного відділу, проректор з наукової роботи Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України.
 • 2002-2003 – заступник начальника Управління зведеного аналізу виконання бюджету Міністерства фінансів України.
 • 2003-2004 – завідувач кафедри банківської справи Європейського університету.
 • 2004-2005 – проректор з навчально-організаційної роботи, завідувач кафедри фінансів Українського державного університету економіки і фінансів,
 • 2005-2007 – ректор Українського державного університету економіки і фінансів.
 • 2008-2016 – віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • 2017 – директор ДНУ «Інституту освітньої аналітики»; радник Міністра освіти і науки України.

Наукові інтереси: дослідження державних фінансів, економіко-математичне моделювання у сфері державних фінансів, механізми фінансування освіти і науки.

Входить до складу редакційних колегій журналів «Наукові праці НДФІ» та «Фінанси України», а також є  одним із рецензентів журналу «Journal of Finance and Accounting». Входить до складу робочих груп при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Взяв активну участь, як помічник народного депутата, у розробленні Закону України «Про вищу освіту», а також Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Експерт з питань управління державним боргом при Міністерстві фінансів України.

Кількість наукових праць – понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 17 монографій та навчальних посібників.

Під керівництвом проф. Лондара С.Л. захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

 

Денисюк Оксана Яківна
Перший заступник директора

Освіта: вища, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет філології (1983 рік)

Досвід роботи:

 • 1983-2006 – працювала учителем української мови і літератури, заступником директора з виховної роботи у закладах загальної середньої освіти м. Києва. Учитель вищої категорії, старший учитель, учитель-методист.
 • 2006-2007 – працювала в Українському центрі оцінювання якості освіти начальником відділу зв’язків з громадськістю.
 • 2007-2015 – працювала у Центрі моніторингу столичної освіти (у 2012 перейменовано на «Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу») заступником директора, з 2010 –директором.
 • 2015 – 2017 – директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», з 2017 – перший заступник директора.

Наукові інтереси: становлення і розвиток системи моніторингу в освіті України, організація і проведення моніторингових кількісних і якісних досліджень діяльності та стану освітньої системи. Застосування наративного аналізу у якісних дослідженнях. Міжнародні порівняльні дослідження. Загалом організовано і проведено понад 50 педагогічних, соціально-педагогічних, психолого-педагогічних досліджень.

Робота в проєктах: шведсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні», проєкт Світового банку «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики», чесько-український проєкт «Підтримка розвитку освіти в Україні».

Кількість наукових статей – 11.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8584-0647

 

Литвинчук Андрій Олександрович

Заступник директора з науково-проектної роботи та IT

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2015)

Освіта: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (2006–2011), спеціальність «Фінанси» (денна форма навчання), закінчив магістратуру з червоним дипломом. Нагороджений академічною стипендією Кабінету Міністрів України; у грудні 2011 року закінчив курс дистанційного навчання Віртуального університету Міністерства фінансів України зі знань Стандарту МФУ 75.1-00013480-29.12:2010 «Управління інноваційними проєктами та програмами. Методологія»; закінчив навчання в НТУУ «КПІ» (2014), кваліфікація спеціаліста по напрямку «Право» (заочна форма навчання); закінчив аспірантуру ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України (2015) і захистив кандидатську дисертацію на тему «Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого розвитку України».

Досвід роботи:

 • 2007-2008 – «Банк Ренесанс Капітал» Київ. Спеціаліст кредитного аналізу відділу нецільових продаж операційного департаменту (виграв конкурс як найефективніший аналітик кварталу).
 • 2011-2017 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. Брав участь в розробці НДР «Моделі прийняття рішень при формуванні податкової політики в Україні», «Середньострокове прогнозування доходів зведеного бюджету України» для Міністерства фінансів України. Мав пряме відношення до Віртуального університету Міністерства фінансів України (2011-2013) та Центру розвитку компетенції працівників фінансової сфери ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, де серед основних обов’язків була також відповідальність за визначення відповідності кваліфікації працівників займаним ними посадам.
 • 2017 – заступник директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: економетричне моделювання і прогнозування, інформаційні системи, статистичний аналіз, управління інноваційними проєктами і програмами, механізми фінансування освіти і науки.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7523-558X

 

Терещенко Ганна Миколаївна

Заступник директора з науково-організаційної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2005)

Вчене звання: старший науковий співробітник (2009)

Освіта: вища, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1992–1997), економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит». У 2001 р. закінчила навчання в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, у 2005 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регулювання ринку цінних паперів». У 2009 р. отримала вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності гроші, фінанси і кредит.

Досвід роботи:

 • вересень 1997 – лютий 2000 – викладач Київського технологічного технікуму (викладання предметів: «Теорія фінансів», «Фінанси підприємств», «Банківська справа», «Біржова діяльність»);
 • вересень 2001 – грудень 2002 – провідний економіст, грудень 2002 – березень 2004 – науковий співробітник, березень 2004 – травень 2007 – старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України;
 • вересень 2005 – червень 2007 – доцент кафедри фінансів Київського економічного інституту менеджменту;
 • травень 2006 – березень 2011 – заступник головного редактора, відповідальний секретар журналу «Фінанси України», травень 2007 – лютий 2011 – завідувач Відділу фінансових ринків та послуг, лютий 2011 – квітень 2015 – провідний науковий співробітник відділу фінансових ринків, квітень 2015 – квітень 2017 – завідувач Відділу фінансових ринків у ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України;
 • травень 2016 – серпень 2016 (за контрактом) – експерт (місцевий консультант) з питань впровадження гендерно орієнтованого бюджетування в бюджетні програми з охорони здоров’я для робочої групи Міністерства охорони здоров’я України (Проєкт «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні»);
 • квітень 2016 – квітень 2017 (за контрактом) – старший консультант з питань державного бюджету фінансової політики у Всеукраїнській громадській організації «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»;
 • квітень 2017 – жовтень 2019 – Учений секретар, з жовтня 2019 – заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: фінансування освіти і науки, фінансові інструменти, фінансові ринки, міжнародні фінансові організації.

Входить до складу редакційної колегії та є відповідальним секретарем науково-практичного журналу «Освітня аналітика України».

Кількість наукових праць – понад 45 наукових статей, у т.ч. 5 монографій та навчальних посібників. Керівник 9 науково-дослідних робіт (НДР), 14 – співвиконавець.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9458-2843