ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ Є ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ,
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ
НА ЇЇ ОСНОВІ СИСТЕМНОЇ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ

Головна мета діяльності Інституту реалізується через наукову, науково-організаційну, науково-технічну та аналітичну складові за напрямками:

 • розроблення інформаційних освітніх систем зі збору, оброблення, зберігання,
  поширення статистичних та адміністративних даних про стан системи освіти
 • аналіз якісних і кількісних галузевих показників, створення аналітичних
  матеріалів, що відображають актуальні тенденції і процеси у сфері освіти;
 • створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти
 • нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, інформаційне
  забезпечення управління навчальним процесом
 • інноваційна діяльність
 • прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері
  суспільних та гуманітарних наук
 • моніторинг якісних і кількісних показників ходу реалізації освітніх процесів

Предметом діяльності Інституту є:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти
 • розроблення методології щодо розроблення і впровадження інформаційно-
  комунікаційних технологій для збору, оброблення, зберігання та
  розповсюдження освітньої інформації
 • розроблення підходів щодо моніторингу освітніх процесів, вивчення якісних і
  кількісних показників у галузі освіти, створення аналітичних матеріалів,
  впровадження результатів дослідження у освітнє управління та навчально-
  виховний процес
 • систематизація міжнародного досвіду діяльності освітянських систем, аналіз та
  порівняння державної освітньої політики провідних країн світу
 • розроблення методології оптимізації баз даних та інформаційно-аналітичних
  довідників у галузі освіти