Модернізація адміністративної звітності сфери інклюзивної освіти відповідно до вимог батьківської, учительської, управлінської спільнот та її затвердження МОН


В рамках реалізації проєкту SG54116 «Модернізація адміністративної звітності сфери інклюзивної освіти відповідно до вимог батьківської, учительської, управлінської спільнот та її затвердження МОН» Міжнародного фонду «Відродження», ДНУ «Інститут освітньої аналітики» провів комплексне дослідження з метою визначення напрямів удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти.
В процесі реалізації проєкту було забезпечено низку активностей:
– визначено фокус-групи в процесі розробки електронних форм для організації опитування щодо удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти;
– розроблено методичні підходи до організації опитування щодо шляхів удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти;
– сформовано страти для створення репрезентативної вибірки учасників майбутніх опитувань та обговорень;
– створено електронні форми для проведення опитування щодо удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти;
– забезпечено координацію збору даних в рамках онлайн-опитування репрезентативної вибірки респондентів (прямі контакти з респондентами усіх рівнів (в т.ч. глибинні інтерв’ю), організовано та забезпечення проведення онлайн-обговорень у форматі круглих столів щодо проміжного обговорення та представлення фінального проєкту форми згідно чітко визначеної проблематики та інші комунікативні заходи);
– здійснено обробку даних за результатами опитування щодо удосконалення статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти (зокрема, здійснено верифікацію, нормалізацію та зважування даних за результатами опитувань на основі правил генерації репрезентативної вибірки із використанням SQL та SPSS; сформовано показові вибірки та тренди);
– забезпечено науково-методичне обґрунтування шляхів удосконалення форми статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти;
– розроблено нову форму статистичної звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру» з урахуванням нової типологізації категорій особливих освітніх потреб (труднощів) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765;
– розроблено методичні підходи до модернізації архітектури бази даних за оновленою формою звітності 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру»;
– забезпечено комп’ютерну підтримку та підготовлено сценарії навчання та аналізу ризиків супроводу впровадження оновленої статистичної звітності в сегменті інклюзивної освіти;
– забезпечено публічне представлення нової форми статистичної звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру».
Головним результатом реалізації проєкту стало вдосконалення форми звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру» відповідно до вимог батьківської, учительської, управлінської спільнот та схвалення нової форми Міністерством освіти і науки України.

 

Дата публікації: 20.07.2021