Відбувся вебінар «Дані для освітніх досліджень: типи даних, їх збір, порівняння, методи аналізу» (Київ, 3 червня 2021)

3 червня 2021 року на базі ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відбувся вебінар на тему «Дані для освітніх досліджень: типи даних, їх збір, порівняння, методи аналізу», який провів доктор фізико-математичних наук, професор Бахрушин Володимир Євгенович.

У своїй презентації Володимир Євгенович зосередив увагу на методологічних та організаційних засадах проведення аналітичних досліджень в освітній галузі. Серед розглянутих на вебінарі питань виділяються декілька важливих аспектів щодо управління даними: 1)вимоги до даних (надійність, точність, релевантність, придатність для використання, формат даних тощо); 2) збір даних (організація, спеціальні дослідження, запити до розпорядників інформації, офіційні джерела, наукові публікації, публічні дані тощо); 3) типи та можливості використання даних (якісних, порядкових, кількісних); 4) структура та типи структур даних; 5) оброблення даних (фільтрування, очищення, згладжування даних; візуалізація даних та презентація результатів дослідження); 6) особливості дескриптивної статистики (функція розподілу, показники центру розподілу) та 7) інші задачі (перевірка гіпотез, побудова моделей, прогнозування, пошук закономірностей, моніторинг тощо).

У межах онлайн-семінару було здійснено огляд можливостей основних установ, джерел інформації і існуючих баз даних у сфері освіти у національному та міжнародному вимірі, а саме:

 • Міністерство освіти і науки України
 • ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «ІОА»)
 • Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
 • Єдина державна база з питань освіти (ЄДЕБО)
 • Державна служба статистики України
 • Міністерство фінансів України
 • Офіційні сайти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади
 • Офіційні сайти місцевих органів та закладів освіти
 • Статистичний інститут ЮНЕСКО – UNESCO Institute for Statistics
 • Євростат (Статистична організація Європейської Комісії) – Eurostat (European Statistical Office)
 • Статистичні дані ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) – OECD Statistics (Organisation for Economic Co-operation and Development)
 • Відкриті дані Світового банку – World Bank Open Data
 • Офіційні й спеціалізовані сайти різних країн і міжнародних організацій та ін.

Щодо освітніх даних, які збираються, обробляються, зберігаються в ДНУ «Інститут освітньої аналітики», то для цього використовуються локальні бази даних та дві інформаційні системи національного рівня: ПАК «АІКОМ» (програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту») та АС ІРЦ (автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів).

У ПАК «АІКОМ» функціонує низка прикладних програмних продуктів для освітян. Прикладом є прикладна програма безкоштовних державних електронних щоденників та журналів, яку уведено в режим дослідної експлуатації. Щоденники/журнали відкрито для використання учасниками освітнього процесу сфери ЗСО. Іншою прикладною програмою є модуль, зокрема, індивідуальних даних здобувачів освіти та педперсоналу. Опрацьовуються можливості створення модуля EMIS – інформаційної системи управління освітою у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, а також відповідних модулів АІКОМ для позашкільної та інших рівнів освіти. У рамках АС ІРЦ розроблено і апробовано мобільні додатки на платформах IOS та Android (для зручності користувачів їх розміщено в середовищі Play Market та App Store), створено 638 інклюзивно-ресурсних центрів.

Крім того, ДНУ «Інститут освітньої аналітики» забезпечує оприлюднення інформації на Порталі відкритих даних про стан розвитку системи освіти України на принципах Open Data, а також здійснює адміністрування декількох програмно-технологічних комплексів (ПТК) та локальних малих баз даних  в цих ПТК, серед яких:

 • ПТК «Обсяги прийому студентів та випуску фахівців закладами вищої освіти»
 • ПТК «Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційних мінімумів державного замовлення»
 • ПТК «Критерії конкурсного державного замовлення на підготовку магістрів (на основі ступеня бакалавра) та бакалаврів (на основі ОКР молодшого спеціаліста)»
 • ПТК з опрацювання галузевої фінансової та бухгалтерської звітності закладів освіти і науки
 • ПТК для опрацювання галузевої статистичної інформації щодо діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти (обласний рівень)
 • ПТК опрацювання інформації щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в МОН
 • ПТК «Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру»
 • АС «Юридичні особи» (ФДМУ).

Наприкінці заходу відбулося спільне обговорення, під час якого було підведено підсумки роботи та окреслено тематику майбутніх зустрічей.