Кабінет Міністрів України затвердив Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ)

2 грудня 2021 року постановою Кабінету Міністрів України №1255 затверджено Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). Проєкт спрямований на реформи, ініційовані Міністерством освіти і науки України у сфері дебюрократизації та цифровізації дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

ПАК «АІКОМ» – онлайн-система класу EMIS (Education Management Information System, електронна система управління освітою), яка є модернізованою системою ДІСО («Державна інформаційна система освіти»). АІКОМ розроблена у межах гранту Світового банку для Проєкту «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики» і впроваджується ДНУ «Інститут освітньої аналітики» за підтримки Міністерства освіти і науки України. Дана інформаційна система була введена у дослідну експлуатацію у 2016 році, презентація модернізованої інформаційної системи АІКОМ відбулася 19 липня 2019 року.

АІКОМ призначена для використання суб’єктами освітньої діяльності з метою ефективного управління закладом освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема для:

  • накопичення, зберігання та автоматизованого оброблення освітньої статистики для розподілу коштів освітньої субвенції (у тому числі для коледжів в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти);
  • ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку (функціонування електронного сервісу зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти);
  • формування переліку підручників, обраними закладами освіти для їх подальшого розподілу та доставки до закладів освіти;
  • ведення обліку закладів дошкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу дошкільної освіти);
  • ведення електронних класних журналів і щоденників (E-Journal) та електронного документообігу;
  • ведення фінансової звітності закладів освіти;
  • ведення обліку закладів позашкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу позашкільної освіти);
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • ведення обліку учнів, слухачів, педагогічних працівників;
  • матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ПАК «АІКОМ» генерує статистику в межах системи освіти, забезпечує її моніторинг завдяки багатогранній структурі, зокрема – технологічні та інституційні механізми для збору, обробки та поширення даних. Стратегічною метою АІКОМ є інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості навчання, раціонального використання коштів та відстеження ефективності витрат, підвищення рівня конкурентоспроможності закладів освіти загалом.

 

Корисні матеріали:

Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»

Iнформаційна брошура АІКОМ

Лондар С.Л. «АІКОМ – потужний інструмент для вдосконалення освіти»

Aлгоритм підключення закладів освіти до E-Journal