Презентація нової інформаційної системи зі збору, зберігання, управління та використання освітніх даних – АІКОМ (Київ, 19 липня 2019)

19 липня 2019 р. у приміщенні Українського кризового медіа-центру відбувся прес-брифінг «Як зробити українську школу конкурентоспроможною у світі: впровадження нової системи управління освітою», на якому було представлено нову повністю автоматизовану онлайн-систему зі збору, зберігання, управління та використання освітніх даних – Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ). Дана інформаційна система управління освітою була розроблена в рамках гранту Світового банку для Проекту «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики» і впроваджується Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (далі ДНУ «ІОА») за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Головними спікерами заходу були: Юрій Кононенко – начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Сергій Лондар – директор ДНУ «ІОА», д.е.н., професор, Андрій Литвинчук – заступник директора ДНУ «ІОА», к.е.н., Василь Поворозник – експерт з економічних питань Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, к.е.н., Олена Бондаренко – співголова ГО «Батьки SOS». Модерував захід Микола Малуха – комунікаційний консультант ДНУ «ІОА».

У вступному слові Юрій Кононенко зауважив, що наша система освіти є досить забюрократизованою, адже часом органи управління, які працюють за старими принципами адміністративно-командної системи, збирають багато інформації, що у подальшому не використовується. З метою ефективного розподілу коштів, котрі надає держава, потрібно мати достовірну інформацію, наприклад, якщо говорити про закупівлю шкільних автобусів для сільської місцевості чи про інформатизацію закладів – наголошує Юрій Кононенко.

Продовжуючи дану тему, Сергій Лондар через призму компонентів освітньої системи, а саме інституційного (законодавче забезпечення), організаційного (структура управління) та інструментального, підкреслив актуальність та доцільність впровадження сучасних інформаційних технологій у процес моніторингу освітньої інформації. Cтворення нової інформаційної системи управління освітою АІКОМ зумовлено низкою управлінських потреб, серед яких пріоритетними є імплементація ключових принципів освітньої реформи в Україні, а саме підвищення якості освітнього процесу, оновлення змісту освіти та формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особи у суспільстві, відповідність вітчизняної освітньої галузі міжнародним стандартам та ін.

З огляду на це, у 2016 р. було введено у дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти» (ДІСО) з метою отримання достовірної та репрезентативної статистичної освітньої інформації (більш детальна інформація про ІТС «ДІСО»: http://diso.gov.ua). Однак у процесі функціонування даної системи, було виявлено ряд обмежень, а саме: використання ДІСО потребує застосування спеціального програмного забезпечення на один комп’ютер у кожній школі, відсутня ефективна система відстеження показника ефективності  шкіл, педагогічного складу та учнів у режимі реального часу, місцеві органи влади не мають поглибленого аналізу освітньої інформації та не можуть використовувати його при ухваленні рішень, лише незначна частина батьків може використати ДІСО у процесі вибору школи для дітей та ін. Таким чином, станом на сьогодні ДІСО не в змозі комплексно оцінити реальний стан та перспективні тенденції в освітній галузі, зокрема щодо питань фінансового забезпечення. Враховуючи попередній досвід, пропозиції та побажання зацікавлених сторін, було прийнято рішення про необхідність модернізації попередньої інформаційної системи управління освітою і створення новітнього автоматизованого інструменту моніторингу освітньої інформації.

Отож, АІКОМ – це онлайн-система зі збору, зберігання, управління, використання даних у сфері освіти, що дає змогу приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення. Дана система генерує статистику в межах системи освіти, забезпечує її моніторинг завдяки багатогранній структурі, зокрема – технологічні та інституційні механізми для збору, обробки та поширення даних. Таким чином, стратегічною метою АІКОМ є інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості навчання, раціонального використання коштів та відстеження ефективності витрат, підвищення рівня конкурентоспроможності шкіл загалом.

Андрій Литвинчук продемонстрував особливості функціонування та технічні можливості АІКОМ, зокрема наголосив на наявності більш зрозумілого та зручного інтерфейсу веб-порталу системи – дружнього по відношенню до користувача. Порівняно із попередньою інформаційно-телекомунікаційною системою ДІСО, АІКОМ може збирати набагато варіативніший обсяг даних, форми збору даних легко змінюються,  передача даних у центральну базу даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, наявність порталу відкритих даних дає змогу всім зацікавленим станом загальної середньої освіти в Україні  бачити та опрацьовувати дані у вигляді інформативних графіків та звітів. Крім цього, важливою цінністю АІКОМ є наявність BI (Business Intelligence) – аналітичного модуля роботи зі статистичною звітністю (в т.ч. щодо учнів та педагогічного складу).

В свою чергу, Олена Бондаренко підтримала ініціативу ДНУ «ІОА» щодо впровадження АІКОМ як прозорого державного інструмента зі збору даних та їх належному захисті відповідно до законодавства України, зокрема щодо збереження персональних даних (інформації про дітей).

Впродовж шести місяців (липень-грудень 2019 р.) заплановано тестування системи у пілотному режимі, після чого АІКОМ буде доступний для широкого загалу зацікавлених сторін (батьки, здобувачі освіти, вчителі, освітні управлінці, дослідники). Аналогічні системи використовують такі країни як Литва і Молдова, що вже зарекомендували себе як ефективний та потужний інструмент освітнього менеджменту та вдосконалення системи освіти. Зауважимо, більш ніж 30 тисяч закладів загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладів буде підключено до АІКОМ.

На заході також відбулась презентація ще одного проекту – онлайн-симулятора бюджету школи. У своєму виступі Василь Поворозник зазначив, що даний інструмент частково перекликається, а частково доповнює АІКОМ і розроблений насамперед для представлення інформації щодо видаткової частини бюджету школи у більш зручній формі, а також надання інформації щодо напрямів та обсягів використання коштів школи батькам учнів, адміністрації школи, волонтерам та всім зацікавленим особам. На прикладі пілотної школи Царичанської ОТГ (Дніпропетровської обл.) було представлено особливості функціоналу онлайн-симулятора бюджету школи.

Наприкінці заходу відбулось обговорення презентаційних матеріалів, за результатами якого спікери запросили всіх зацікавлених сторін долучатися до процесу вдосконалення нової інформаційної системи зі збору, зберігання, управління та використання освітніх даних – АІКОМ.

Презентаційний відеоролик АІКОМ:

 

 

Корисні матеріали:

Iнформаційна брошура АІКОМ

Лондар С.Л. «АІКОМ – потужний інструмент для вдосконалення освіти»

Відеозапис прес-брифінгу на тему «Як зробити українську школу конкурентоспроможною у світі: впровадження нової системи управління освітою».

Фото: Український кризовий медіа-центр УКМЦ