Засідання круглого столу «Проблеми інформаційного забезпечення економічних відносин у сфері вищої освіти та шляхи їх розв’язання» (Київ, 23 лютого 2018)

 

23 лютого 2018 року на базі ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відбулося засідання круглого столу «Проблеми інформаційного забезпечення економічних відносин у сфері вищої освіти та шляхи їх розв’язання» у рамках наукового співробітництва з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Захід проходив під головуванням д.е.н., професора Лондара С. Л. та к.е.н., заслуженого економіста України Вітренко Ю. М.

Під час круглого столу були обговорені питання формування показників освітньої статистики та індикатори оцінки якості вищої освіти. З огляду на потребу у формуванні нової системи показників, що визначають тенденції та закономірності розвитку вищої освіти та зумовлену переходом на нову парадигму економічної діяльності у сфері вищої освіти України, учасниками засідання було розглянуто можливість впровадження системи показників, які згруповані за різними ознаками залежно від запиту (створення умов громадянам України для реалізації їх конституційного права на здобуття вищої освіти; задоволення потреб суспільства у фахівцях та незбалансованості обсягів підготовки фахівців відповідно потреб ринку; якість освітніх послуг та ефективність діяльності закладів вищої освіти).

За результатами зустрічі визначено вектори подальшої співпраці у цьому напрямі з метою реформування вищої освіти відповідно до завдань Уряду.