Участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (Львів, 17-18 жовтня 2019)

17-18 жовтня 2019 р. з нагоди святкування 50-ї річниці діяльності кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – ЛНУ ім. Івана Франка) відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». Головним організатором заходу виступила кафедра інформаційних систем у менеджменті економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка спільно з факультетом менеджменту Академії сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка (м.Вроцлав, Польща).

 

У роботі конференції взяли участь близько 150 осіб, серед яких  викладачі, аспіранти, слухачі магістратури, фахівці науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків та комерційних фірм. Від ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (далі ДНУ «ІОА») у заході взяли участь директор ДНУ «ІОА», д.е.н., професор Сергій Лондар, заступник директора з науково-організаційної роботи, к.е.н. Андрій Литвинчук, науковий співробітник відділу технологій обробки статистичної інформації, к.е.н. Юлія Іриневич, помічник директора Олександра Бринюк, завідувач сектору Світлана Мазур та завідувач відділу Любов Сухарєва.

Основні спікери конференції звернулись до всіх присутніх з вітальним словом, а саме: ректор ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент НАН України, д.ф.н., професор Володимир Мельник, перший проректор, к.е.н., доцент Андрій Гукалюк та декан економічного факультету Львівського університету, к.е.н., доцент Ростислав Михайлишин. Директор ДНУ «ІОА» Сергій Лондар зачитав вітання від першого заступника міністра освіти і науки України Юрія Полюховича.

Головна мета проведення конференції полягала у вирішенні таких завдань:

 • узагальнення досвіду розбудови інформаційної економіки;
 • ідентифікація проблем розвитку інформаційної економіки в Україні;
 • узагальнення досвіду використання інформаційних ресурсів в економіці, підприємництві, управлінні, освіті, науці;
 • аналіз тенденцій розвитку інформаційних технологій в умовах економіки знань;
 • аналіз стану математичного моделювання процесів інформаційної економіки.

З огляду на це, конференція проходила у пленарному та секційному форматах у межах таких тематичних напрямів:

 • теоретико-методологічні засади дослідження інформаційних економік;
 • інформаційно-комунікаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами;
 • математичні методи та моделі в дослідженні економічних систем;
 • технології інтелектуального аналізу даних в економіці;
 • інтелектуальний капітал в інформаційному суспільстві;
 • теорія і практика інформаційної безпеки в Україні та світі.

Робота пленарних засідань розпочалась із доповіді директора ДНУ «ІОА» Сергія Лондара на тему: «Розвиток освітніх інформаційних систем в Україні», в якій було окреслено сучасний стан та тенденції розвитку освітніх інформаційних систем. Прикладом такої освітньої інформаційної системи є Автоматизований інформацій комплекс освітнього менеджменту (AIKОМ), про який більш детально у своєму виступі розповів заступник директора ДНУ «ІОА» Андрій Литвинчук.

Наприкінці заходу були підведені підсумки роботи конференції, а також прийняті рекомендації. Після проведення конференції для гостей-учасників було проведено оглядову екскурсію.

За результатами роботи конференції заплановано видання номера наукового журналу «Формування ринкової економіки в Україні» (наукове фахове видання) на початку 2020 р. Електронна версія збірника буде розміщена на сайті економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка в розділі «Наука».