Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» AISTIS-2019 (Київ, 30 вересня 2019)

30 вересня 2019 року на базі факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі КНУ) відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» (AISTIS-2019).

У роботі конференції взяли участь педагоги, науковці, викладачі ЗВО, методисти, фахівці у сфері IT і прикладних дисциплін, фахівці навчальних центрів і бізнес-структур, менеджери та керівники навчальних закладів, аспіранти та докторанти, студенти. Представниками від ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (далі ДНУ «ІОА») були директор Інституту, д.е.н., професор Сергій Лондар та помічник директора Олександра Бринюк.

Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань та тенденцій у галузі інформаційних технологій, а саме:

  • прикладні інформаційні системи в цифровій економіці;
  • прикладні інформаційні системи на транспорті, в машинобудуванні, агросекторі, фінансовому, банківському секторі, енергетиці, медицині;
  • прикладні інформаційні системи та технології в освіті, науці, техніці;
  • захист інформації в прикладних інформаційних системах;
  • перспективні системи та технології в інфокомунікаціях;
  • проблемні правові аспекти використання цифрових технологій.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем КНУ Валентини Плескач.

Робота пленарних засідань розпочалась із доповіді директора ДНУ «ІОА» Сергія Лондара на тему: «Перспективи розвитку освітніх інформаційних систем в Україні». У своїй доповіді пан Сергій показав, що з метою підвищення вітчизняної якості освіти та її конкурентоспроможності, доцільним є створення та використання інформаційних систем управління освітою (Education Management Information Systems, EMIS). Прикладом такої інформаційної системи є Державна інформаційна система освіти (ДІСО), що була розроблена у 2016 році, і стала кроком вперед, але на сьогодні наявних в ній можливостей вже недостатньо для ефективного освітнього реформування. З огляду на це, в рамках виконання проєкту Світового банку «Зміцнення  науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України, ДНУ «ІОА» було розроблено нову інформаційну систему – Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ), що має суттєві переваги та можливості (web технологія доступу  респондентів  до АІКОМ, комплексна система захисту інформації (КСЗІ), наявність конструктора форм і звітів та ін.). Підсумовуючи свій виступ, директор ДНУ «ІОА» підкреслив важливість впровадження нових інформаційних інструментів в Україні, зокрема інформаційно-аналітичної системи для ідентифікації та дослідження «освітньої траєкторії успішної особи», а також налагодження в цьому контексті необхідних освітніх вимірювань і періодичного моніторингу відповідних індикаторів, що дасть змогу встановити зв’язок ринку праці та сфери освіти, вдосконалити механізм бюджетного фінансування закладів освіти, переорієнтувати зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання  особою переваг у дорослому житті.

Після пленарної частини конференції відбулися секційні засідання, а також майстер-класи, виставки з питань прикладних інформаційних систем і технологій. На завершення конференції було підбито підсумки роботи у сфері прикладних систем та технологій в інформаційному суспільстві.

 

Корисні матеріали:

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» (м. Київ, 30 вересня 2019 р.)