Участь у навчальному тренінгу NT-VBA for Excel «Програмування на VBA для Microsoft Excel» (Київ, 9-11 грудня 2019)

9-11 грудня 2019 року відбулось навчання NT-VBA for Excel «Програмування на VBA для Microsoft Excel» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» на базі ТОВ «Новітні мережні технології». Фахівці ДНУ «Інститут освітньої аналітики», а саме заступник директора з науково-проєктної роботи та IT, к.е.н. Андрій Литвинчук, начальник відділу адміністрування освітніх інформаційних систем Андрій Кир’янов та заступник начальника відділу, к.е.н. Юлія Іриневич успішно пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати. Здобуті знання та навики мають важливе прикладне значення для безпосереднього виконання фахівцями своїх службових обов’язків.

 

 

Програма курсу охоплювала наступні напрямки:

1. Основи програмування (поняття мови програмування; поняття середовища розробки; програми, процедури, функції; змінні, їх типи; цикли та розгалуження; об’єктно-орієнтоване програмування (ООП).

2.Вступ до Visual Basic та VBA (що таке Visual Basic та Visual Basic for Applications; область застосування мови, її особливості; середовище розробки VBA; налаштування Excel, які пов’язані з VBA; макроси та VBA; створення та збереження проєкту; виконання програми).

3.Основи написання коду на VBA (оголошення змінних, область видимості, присвоєння значень; типи даних, приведення типів; константи; робота з масивами; оператори та вирази, деякі вбудовані функції VBA; операції порівняння, логічні функції, оператори розгалуження; цикли; процедури та функції, їх аргументи; організація тексту програми).

4.Основи обробки помилок та налагодження програм (типи помилок: синтаксичні, часу виконання, логічні; перехоплення та обробка помилок, родовження виконання програми, використання об’єкта Err; окрокове виконання, команди Step Into, Step Over, Step Out, Run to cursor; відстеження значень змінних, використання вікон Immediate, Locals, Watches, Call Stack; використання точок переривання, зупинка програми за допомогою вікна Watches, Break When Value Is True, Break When Value Changes; використання Bookmarks).

5.Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) (об’єкти, класи та екземпляри класів, наслідування; властивості, методи, події; колекції; ієрархія об’єктів, об’єктна модель програми).

6.Форми користувачів. Елементи управління (форма Form, додавання форм в проєкт; поняття елемента управління, додавання елементів управління на форму, їх організація на формі; деякі стандартні елементи управління: Text box, Label, Command button, Check box, Option button, List box, SpinButton, Frame тощо; деякі властивості елементів управління).

7.Події стандартних елементів управління та форм (поняття події та обробника події; деякі типові події, створення обробників подій).

8.Об’єктна модель Excel. Створення макросів Excel (поняття об’єктної моделі додатку Microsoft Office, об’єктна модель Excel, отримання довідки; об’єкт Application, поняття колекції. Колекції Workbooks, Worksheets, Charts тощо; властивості та методи об’єктів класів Workbook, Worksheet, Range тощо; робота з виділеннями; використання функцій Excel).

9.Робота з файлами та папками. Використання текстових файлів.

10.Робота з діаграмами.

11.Створення макросів для Excel, що працюють з іншими додатками Office (взаємодія з Word; взаємодія з Outlook; взаємодія з Project).

12.Обробка подій Excel (поняття події, типи подій; події робочої книги; події робочих листів).