РОЗРОБЛЕНО ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗА ПІДТРИМКИ РАДИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ РЕСПУБЛІКИ ЕСТОНІЯ (HARNO) В РАМКАХ EU4SKILLS

Уряд України та Європейська комісія 17 грудня 2018 року уклали Угоду щодо фінансування заходу «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (далі – Програма EU4Skills), яка відповідно до Угоди про грант з Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) частково впроваджується Радою з питань освіти та молоді Республіки Естонія – HARNO (HARNO – це урядова установа, яка перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки Естонії, що здійснює реалізацію державної освітньої та молодіжної політики). HARNO відповідає за реалізацію компоненту 2.8 проєкту EU4Skills: «Підтримка розвитку інформаційної системи управління освітою для професійної (професійно-технічної) освіти (EMIS для П(ПТ)О)», далі – модуль П(ПТ)О.

Основними українськими партнерами, що брали участь у створенні модуля П(ПТ)О, були Міністерство освіти і науки України (далі – МОН), Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (далі –ДНУ «ІОА»), що є технічним адміністратором програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – ПАК «АІКОМ»). МОН є власником інформації в ПАК «АІКОМ» та бенефіціаром проєкту.

У рамках Програми EU4Skills HARNO здійснила аудит збору та моніторингу статистичних даних професійної (професійно-технічної) освіти. Для розгортання модуля П(ПТ)О обрано ПАК «AIKOM».

Команда експертів HARNO розробила концепцію модуля П(ПТ)О, яка була затверджена МОН 17.03.2021 р. Метою створення модуля П(ПТ)О в ПАК «АІКОМ» є автоматизація процесів збору, перевірки, аналізу, зберігання, розподілу та використання дезагрегованих даних щодо якісних та кількісних показників системи П(ПТ)О України, зокрема для прийняття управлінських рішень. Розроблення модуля П(ПТ)О здійснено відповідно до Технічного завдання, погодженого сторонами.

Розроблення інформаційної системи управління освітою для П(ПТ)О в Україні в межах програми «EU4Skills» відбувалося в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між HARNO, МОН та ДНУ «ІОА», що підписаний 7 липня 2021 р. Відповідно до п. 2.2.7 Меморандуму ДНУ «ІОА» забезпечила надання первинної інформації, необхідної для розроблення, оперативного впровадження та прийняття робіт за результатами створення модуля П(ПТ)О як підсистеми ПАК «АІКОМ». Згідно з п. 2.2.2 Меморандуму переможець міжнародного тендеру (компанія «Krabu Grupp») розробила модуль П(ПТ)О у співпраці з ДНУ «ІОА» та HARNO. Після прийняття роботи МОН модуль П(ПТ)О впроваджено в промислову експлуатацію в середовищі ПАК «АІКОМ».

Українська сторона дякує естонським колегам та команді EU4Skills за потужну підтримку, їх високий рівень фахової компетенції, плідну взаємну роботу з дебюрократизації управління професійною (професійно-технічною) освітою!