Проведення навчального тренінгу «Використання інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (Київ, 13-16 травня 2019)

Упродовж 13–16 травня 2019 р. відбувся навчальний тренінг «Використання інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти», організаторами якого виступили ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у партнерстві з компанією CIVITTA Україна. У роботі тренінгу взяли участь понад 200 осіб, а саме уповноважені працівники органів управління освітою обласних та Київської міської державної адміністрацій, а також представники місцевих органів управління освітою з усіх регіонів України. Навчання проходило на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України.

Основною метою проведення даного тренінгу було навчання та набуття практичного досвіду роботи з модернізованою інформаційно-телекомунікаційною системою «Державна інформаційна система освіти» (далі ІТС «ДІСО»). ІТС «ДІСО» – це комплекс програмних та апаратних засобів, які на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища у сфері загальної середньої освіти, отримання, оброблення та формування інформації, необхідної для документів про загальну середню освіту державного зразка, а також для збору освітньої статистики (Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему ДНУ «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» №320 від 24.03.2016). Саме тому роль запрошених осіб-учасників тренінгу у структурі ІТС «ДІСО» мала такий розподіл: 1 – Адміністратор міського рівня ЗСО/ДО, 2 – Адміністратор районного рівня ЗСО/ДО та 3 – Респондент ЗСО/ДО.

Урочисто відкрив захід і привітав учасників тренінгу директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», д.е.н., професор Лондар Сергій Леонідович. У своєму виступі Сергій Леонідович наголосив на доцільності використання інформаційно-телекомунікаційного забезпечення ІТС «ДІСО» для отримання достовірної та репрезентативної статистичної інформації з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а відтак ефективного проведення освітньої реформи в Україні. Саме ДНУ «Інститут освітньої аналітики» забезпечує координацію роботи з отримання, оброблення, зберігання даних в ІТС «ДІСО» в розрізі районів, територіальних громад, міст та областей.

Більш детально про функціонування та практичні можливості ІТС «ДІСО» розповів заступник директора з науково-організаційної роботи, к.е.н. Литвинчук Андрій Олександрович. Так, ІТС «ДІСО» покликана забезпечити ефективне управління системою освіти, спростити ведення документообігу загальноосвітніх навчальних закладів, оптимізувати формування державної статистичної звітності в системі загальної середньої освіти України тощо. ДНУ «Інститут освітньої аналітики», як власник та технічний адміністратор ІТС «ДІСО», на основі наданих уповноваженими працівниками за складання та подання державної статистичної звітності інформації у сфері загальної середньої освіти, забезпечує передавання даних, автоматизацію формування обов’язкової державної статистичної звітності та інших адміністративно-управлінських процесів на рівні органів управління освітою та їх подальшу передачу до ІТС «ДІСО».

Під час наступної практичної частини засідання учасники тренінгу мали нагоду ознайомитися з загальним виглядом та архітектурою системи, навчитись створювати та редагувати профіль нового користувача, а також подавати та редагувати форми ІТС «ДІСО». Крім цього, було розглянуто інструменти аналізу даних на платформі Metabase (запити, фільтрування, сортування та експорт даних) та особливості генерування та форматування звітів за допомогою прикладного програмного забезпечення Jasper soft reporter.

У завершальній частині навчального тренінгу були підсумовані результати навчання та плідної співпраці. Організатори тренінгу висловили подяку всім учасникам за активну участь у засіданні та запросили до подальшої співпраці.

Більш детальна інформація про ІТС «ДІСО»: https://diso.gov.ua

Нормативні документи:
Наказ МОН України від 14.07.2017 №1068 «Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2017/2018 н.р.» 
Наказ МОН України від 31.08.2016 №1054 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» 
Наказ МОН України від 27.09.2016 №1158 «Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти»

Більше фото: 13.05, 14.05, 15.05 ,16.05