Запрошуємо до участі у V міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

V  Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції

«ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ»

 

Метою конференції є пошук шляхів розв’язання нагальних проблем української освіти та науки періоду воєнного стану, подолання системних викликів, спричинених російською військовою агресією проти України,  наукова дискусія з питань створення безпечного освітнього середовища, забезпечення доступу до освіти, мінімізації освітніх втрат українських здобувачів освіти, обмін знаннями й досвідом щодо розвитку інформаційних технологій із забезпечення науково-освітньої діяльності, обговорення євроінтеграційних напрямів розвитку української освіти та науки, шляхів посилення міжнародного освітнього й наукового співробітництва.

Форма участі ‒ дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Публікація тез доповідей в електронному вигляді та отримання сертифікату про участь у конференції – безкоштовно.

 

Тематика конференції:

  • Секція 1. Трансформація інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою.
  • Секція 2. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
  • Секція 3. Фінансово-економічні аспекти функціонування освіти.
  • Секція 4. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу.
  • Секція 5. Міжнародна підтримка української науково-освітньої спільноти під час дії воєнного стану.
  • Секція 6. Інтеграція системи освіти України в європейський освітній простір.
  • Секція 7. Перспективи розвитку освіти і науки України в післявоєнний період.

 

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету (iea.conf1@gmail.com) тези доповіді, а також заповнити заявку учасника. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. У темі листа необхідно вказати прізвище автора і номер секції (наприклад, «Шевченко_секція 1»).

Збірник тез доповідей та сертифікати в електронному вигляді будуть надіслані на електронні адреси авторів. Крім того, матеріали конференції будуть розміщенні на вебсторінці ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів». Окремі доповіді за бажанням авторів можуть бути надруковані, після доопрацювання, у фаховому виданні «Освітня аналітика України».

Вимоги до оформлення тез доповідей: Тези доповідей подаються  українською або англійською мовою, обсяг не повинен перевищувати 5 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, всі поля – по 2 см. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках [1], усі статистичні дані, таблиці, рисунки мають бути підкріплені наведеними посиланнями на джерела. Список використаних джерел подається в порядку посилання у тексті та повинен бути оформлений згідно з діючими вимогами (ДСТУ 8302:2015).

Послідовність розміщення  матеріалів та оформлення їх елементів у тезах доповіді: у правому верхньому куті – номер і назва секції конференції (курсивом); зліва – прізвище та ініціали автора (напівжирним); посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, місто (курсивом), ORCID ID; по центру – назва статті (прописними літерами, напівжирним); текст тез; список використаних джерел у порядку згадування в тексті.

Приклад оформлення тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають  тематиці або вимогам конференції. Відповідальність за матеріал, висвітлений  у тезах, несуть автори доповідей.

Більш детальна інформація подана в інформаційних листах українською та англійською мовами.

 

По додаткову інформацію звертатися до оргкомітету конференції:

ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 5

Електронна пошта конференції: iea.conf1@gmail.com

Телефон відповідальної особи: (096) 626-10-25 (Наталія Пронь )

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!

Ми – сильні! Ми – Україна!