Відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція “РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (Київ, 15 жовтня 2020)

15 жовтня 2020 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення”. Організаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України та Державна наукова установа “Інститут освітньої аналітики”. З огляду на пандемію COVID-19, спричинену коронавірусною хворобою SARS-COV-2, та запровадження карантинних обмежень, конференція проводилась у дистанційному форматі на онлайн-платформі Google Meet.

 

Головна мета конференції – обмін знаннями та досвідом, пошук рішень з актуальних проблем розвитку освіти і науки в Україні, а також перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності. У роботі конференції взяли участь представники органів влади та управління, керівники державних організацій, експерти з питань реформування освіти та науки України, науковці, фахівці науково-дослідних організацій, викладачі, педагоги, методисти, аспіранти та докторанти, студенти.

 

Офіційне відкриття конференції розпочалося з вітального слова заступника Міністра освіти і науки України Артура Селецького та директора ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, доктора економічних наук, професора Сергія Лондара.

 

У вітальному слові до учасників конференції Артур Селецький підкреслив, що розвиток освіти безпосередньо залежить від якості освітньої політики, яка формується Урядом. А прийняття зважених управлінських рішень не можливе без використання якісних, доказових і деталізованих баз даних та аналітики, котра дає змогу виявити важливі тенденції процесів у сфері освіти. На сьогодні в Україні провадиться реформування освітньої галузі як відповідь на суспільний запит, адже сучасна освіта повинна забезпечити високу якість людського капіталу, що є основою економічного розвитку країни. Заступник Міністра висловив сподівання, що ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення”, ініційована ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, має всі шанси (завдяки широкому і кваліфікованому складу учасників) стати платформою для обміну знаннями та досвідом, згенерувати наукову дискусію щодо пошуку оптимальних рішень актуальних проблем розвитку освіти в Україні і шляхів розвитку перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності. На завершення свого виступу Артур Селецький побажав усім учасникам конференції міцного здоров’я, сил, наснаги та нових творчих знахідок.

 

Сергій Лондар привітав усіх учасників конференції від імені керівництва ДНУ “Інститут освітньої аналітики” та висловив вдячність за надіслані ними матеріали доповідей, адже загальна чисельність учасників, які подали тези доповідей, становить близько 150 осіб, котрі представляють усі регіони України. Також він був радий бачити на конференції іноземних колег із педагогічно-технічного коледжу м. Конін, Польща (Pedagogical and Technical College in Konin, Poland).

Під час свого виступу Сергій Лондар окреслив коло проблемних питань, що виносяться на обговорення, а саме: вдосконалення управління освітою, її фінансування, розвиток інформаційних освітніх технологій; питання загальної середньої, професійної та вищої освіти, освіти дорослих, інклюзивної освіти, а також міжнародного освітнього простору. Разом із тим було наголошено, що конференція сфокусована головним чином на організації наукової дискусії щодо основних складових системи інформаційно-аналітичного забезпечення освітньої галузі.

Також увагу присутніх було зосереджено на тому, що сьогодні, в умовах карантинних обмежень, як ніколи актуальними стали питання розвитку дистанційної форми здобуття освіти, а отже, організації та здійснення навчального процесу, що значною мірою пов’язано з низкою факторів, починаючи від технічних складових (наприклад, доступ до інтернету, наявність комп’ютерної техніки, володіння здобувачами освіти та педагогами ІТ-технологіями) до створення навчально-методичного контенту.

Директор ДНУ “Інститут освітньої аналітики” Сергій Лондар висловив сподівання, що наукова дискусія з цих питань буде корисною, дасть змогу згенерувати нові ідеї як для освітян, так і для освітніх управлінців, а також побажав усім учасникам міцного здоров’я, гараздів, благополуччя в їхніх родинах, творчої наснаги і генерування нових конструктивних ідей.

 

Після офіційного відкриття конференції розпочалися пленарні засідання, в межах яких головні спікери конференції презентували свої доповіді:

 

Управління освітою

 • Лондар Сергій Леонідович – директор ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, доктор економічних наук, професор

“Удосконалення фінансового управління освітою з використанням інструментарію ПАК “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту”

 • Бахрушин Володимир Євгенович – професор Національного університету “Запорізька політехніка”, доктор фізико-математичних наук, професор

“Вимоги до кваліфікацій в освітніх програмах: аналіз помилок”

 • Раков Сергій Анатолійович – головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, доктор педагогічних наук, доцент

“Пандемія COVID-19 і освіта: нова реальність”

 • Литвиновський Євген Юрійович – старший науковий співробітник наукового відділу Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, кандидат педагогічних наук

«Цілепокладання в освіті: чи все враховано в стандартах»

 

Фінансово-економічні аспекти освіти

 • Назукова Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

“Напрями реформування фінансування вищої освіти з позицій економічного зростання”

 

Розвиток інформаційних освітніх технологій

 • Горохова Тетяна Вадимівна – доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, кандидат економічних наук

“Впровадження диджитал-інструментів в освітні процеси”

 • Жук Олександр Євгенійович – аспірант Харківського національного університету імені Василя Каразіна

“Інноваційний розвиток системи освітнього процесу в закладах вищої освіти: проблеми та перспективи”

 

Загальна середня освіта

 • Яценко Володимир Сергійович – старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

“Перспективні напрямки розробки методики викладання і вивчення для майбутніх фахівців освіти”

 • Харченко Наталія Вікторівна – завідувач лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

“Соціальне партнерство в освіті”

 • Зімич Ольга Миколаївна – студентка 6-го курсу факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки

“Розробка програмного засобу з метою підтримки курсу “Я досліджую світ” для учнів початкових класів Нової української школи”

 

Професійна освіта

 • Самойленко Оксана Анатоліївна – викладач-методист Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, доктор педагогічних наук

“Роль проєктної діяльності у формуванні програм розвитку закладу професійної освіти”

 

Вища освіта

 • Вітренко Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений економіст України

“Вимірювання результатів діяльності ЗВО як інституціональних одиниць сучасної ринкової економіки”

 • Ворона Вікторія Олексіївна – старший науковий співробітник відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук

“Правові регулятори економічної діяльності ЗВО як основа інформаційно-аналітичного забезпечення реформування вищої освіти в Україні”

 • Мельник Наталія Геннадіївна – доцент кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, кандидат економічних наук, доцент

“Modern teaching and learning methods in higher education”

 

Освіта дорослих

 • Баніт Ольга Василівна – провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший дослідник

“Розвиток цифрової компетентності андрагога у сфері корпоративної освіти”

 

Міжнародний освітній простір

 • Шаповалова Олена Олександрівна – директор Українського державного центру міжнародної освіти

Проблеми та перспективи формування державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти

 • Затонацька Тетяна Георгіївна – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук

“Українська освіта в європейському просторі”

 • Мазорчук Марія Сергіївнаметодист відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат технічних наук, доцент

“Програмні інструменти аналізу та візуалізації результатів міжнародного дослідження PISA”

 

Роботу пленарних засідань конференції модерували Ганна Терещенко – заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, та Наталія Пронь – учений секретар ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, кандидат економічних наук.

З Програмою ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення” можна ознайомитись тут.

 

Наприкінці заходу було підбито підсумки роботи конференції, а всіх зацікавлених запрошено до співпраці. За результатами роботи конференції підготовлено Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”, а також усім учасникам конференції надіслано Сертифікат, що підтверджує опублікування тез доповідей у збірнику. З матеріалами конференції можна також ознайомитися на вебсайті ДНУ “Інститут освітньої аналітики” в рубриці “Матеріали комунікаційних заходів”.

 

 

Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Між­народної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. 340 с.