За підтримки Фонду “Відродження” розроблено технічне завдання щодо створення модуля індикаторів інклюзивної освіти в АС “ІРЦ”

В рамках проєкту SG53767 “Розробка модуля індикаторів інклюзивної освіти для інформування батьківської і учительської спільнот та управління (Етап 1: Створення технічного завдання)”, який реалізовувався ДНУ “Інститут освітньої аналітики” в проміжку 30.07.2020 -30.11.2020 рр., було забезпечено створення технічного завдання, публічне його обговорення та погодження з боку Міністерства освіти і науки України.
За підтримки фонду «Відродження» (проект №SG53429 від 06.11.2019) ДНУ «ІОА» минулого року вже було забезпечено підвищення рівня компетентності ІТ фахівців ДНУ «ІОА» в рамках проведення фахових навчань; інтенсифікацію процесу впровадження АС «ІРЦ» (розроблено положення про систему, затверджене наказом МОН, завершено процедуру атестації КСЗІ) та збережено сталість складу команди ІТ фахівців ДНУ «ІОА», їх зацікавленість в результатах роботи.
Цьогорічний проєкт SG53767 об’єктивно обумовлений актуальністю розроблення модуля індикаторів інклюзивної освіти для інформування батьківської і учительської спільнот та управління з огляду на фактичну відсутність на сьогодні інструмента надання громадськості та управлінцям деталізованої та зручної для сприйняття достовірної статистичної інформації про стан розвитку інклюзивної освіти, яка має надважливе соціальне значення для України. Розвиток освітніх інформаційних ресурсів особливо актуалізувався в умовах пандемії COVID-19, коли питання «живого» (станом на поточний день) інформаційно-аналітичного супроводу управлінців стали прямою потребою.
Створення, публічне представлення та погодження з боку МОН технічного завдання до розробки даного модуля – перший та найважливіший етап, який передує створенню системи.
Завдяки вчасній та якісній підготовці технічного завдання, оперативному врахуванню пропозицій освітянської спільноти (представників ІРЦ, управлінь освітою, батьків), які були отримані під час публічних обговорень (див. Рис.1), технічне завдання не тільки було погодженим з боку Міністерства освіти і науки України, але й затвердженим Наказом №1408 від 13.11.2020 (див. Рис.2).

Рис. 1 “План вебінару 12.11.2020 в рамках проєкту №SG53429”

Рис.2 Наказ №1408 від 13.11.2020 (1 ст.)

На виконання даного наказу та із практичним застосуванням напрацьованого технічного завдання ДНУ “Інститут освітньої аналітики” провів відповідну закупівлю. Серед основних переваг програмного продукту є, насамперед, реалізоване дотримання загальної архітектури АС “ІРЦ”, яка має атестовану КСЗІ, та використання рішень з відритим кодом, які не містять ліцензійної частини.
За рахунок проєкту вдалось досягти наступних результатів:

    • Підвищення рівня обізнаності батьківської та учительської спільнот з процесами і тенденціями в сфері інклюзивної освіти, внаслідок чого батьки зможуть більш визначено приймати рішення щодо місця і умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, учителі краще розуміти батьківські вимоги та загальні тенденції розвитку інклюзивної освіти.
    • Підвищення ефективності управління процесами в сфері інклюзивної освіти внаслідок збільшення доступності даних для управлінців державного та регіонального рівня, вони зможуть приймати більш виважені управлінські рішення на основі достовірної інформації.
    • Забезпечення відкритості даних сфери інклюзивної освіти для громадськості загалом, посилення звучання теми інклюзивної освіти у медіапросторі.

Дата публікації: 30.11.2020