В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ГОТУЮТЬСЯ ЗМІНИ ЩОДО ОБЛІКУ УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

У межах підготовки проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Міністерством освіти і науки України проводиться робота щодо підготовки змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» з метою здійснення розподілу коштів освітньої субвенції на 2023 рік між місцевими бюджетами.

Початок повномасштабної збройної агресії росії та запровадження в Україні воєнного стану, а також відтермінування щорічного збору даних адміністративної статистичної звітності, змусило Міністерство змінити підходи до збору інформації про контингент учнів.

Відповідно до наказу Міністерства від 06.09.2022 № 795 «Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н.р.» (далі – наказ), для розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік буде здійснено збір індивідуальних даних учнів. Деталізований до окремого здобувача освіти масив інформації в національній базі даних ПАК «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ), що адмініструється ДНУ «Інститут освітньої аналітики», уможливить недопущення задвоєння обліку учнів після їхнього вимушеного переміщення. Якість первинних даних прямо впливає на коректність моделювання розподілу коштів освітньої субвенції.

Наказ містить детальну інформацію щодо переліку форм та термінів подання статистичної звітності, а також покроковий алгоритм заповнення індивідуальних карток обліку учнів та педагогічних працівників уповноваженими працівниками закладів освіти. Звертаємо увагу на те, що АІКОМ відповідає національним вимогам до захисту інформації (має побудовану та атестовану КСЗІ) та може обробляти, зберігати персональні дані учасників освітнього процесу, які необхідні для виконання Міністерством та органами управління освітою своїх повноважень, передбачених законом, для реалізації конституційного права на освіту.

Також інформуємо, що Міністерством юстиції України було проведено аналіз наказу та визнано його таким, що не підлягає проведенню державної реєстрації.

  Інформація та фото Пресцентру МОН