Участь у V Міжнародній конференції “Перетинаючи кордони у професійній освіті і навчанні” (Каунас, Литва, 25-26 травня 2023)

Упродовж 25-26 травня 2023 року відбулася V Міжнародна конференція “Перетинаючи кордони у професійній освіті і навчанні” (5th International VET Conference Crossing Boundaries)  на базі університету ім. Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва). ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у заході представив завідувач сектору вищої освіти відділу освітньої статистики і аналітики, к.е.н. Сергій Мельник.

Метою цієї конференції було сприяння розвитку відкритої, багатодисциплінарної та орієнтованої на майбутнє професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) та популяризація досліджень у сфері професійної освіти у всьому світі. Захід продовжує послідовність попередніх конференцій, що розпочалися в Бремені у 2015 році (Innovative Concepts for the 21st Century), а потім відбулися у Ростоку в 2017 році (Social Dimensions and Participation in Vocational Education), Валенсії у 2019 році (Pedagogical concerns and market demands in VET), Муттенці та Берні у 2021 році (Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning).

Особливу увагу цьогорічної конференції було присвячено питанням трансформації професійної освіти і навчання для цифрового, сталого та соціально справедливого майбутнього. У межах заходу було представлено 56 доповідей, написаних понад 115 науковцями, що охоплювали такі три тематичні напрями: система та політика П(ПТ)О та навчання впродовж життя; заклади освіти та інституційні умови в П(ПТ)О та формування професійних навичок; учасники П(ПТ)О та зацікавлені сторони. Теми доповідей були дуже різноманітні та дали уявлення про розвиток П(ПТ)О в умовах цифровізації; про зміну ролей провайдерів П(ПТ)О; про викладачів та учнів; про сталість та виклики надання П(ПТ)О в економіках країн, що розвиваються; про розширення можливостей П(ПТ)О, зміну ролей і роботи педагогічних працівників П(ПТ)О та ін. Учасники заходу були запрошені відповідно до поданих на конференцію пропозицій, які пройшли процедуру подвійного сліпого рецензування.

У своєму виступі Сергій Мельник презентував доповідь на тему “Професійна освіта і навчання в умовах повоєнної відбудови України: виклики та стратегічні напрями”. Він наголосив, що військова агресія російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року завдає колосальної шкоди суспільству та національній економіці України, і відтак має негативний вплив на систему П(ПТ)О в Україні, порушуючи звичний перебіг освітнього процесу, зменшуючи кількість учнів і викладачів, руйнуючи інфраструктуру та ресурси закладів П(ПТ)О. Це зумовлює необхідність суттєвої реконструкції мережі таких закладів, а також адаптацію надання освітніх послуг в умовах війни. Крім того, доповідач розповів про плани та підготовку до післявоєнної розбудови системи П(ПТ)О в Україні. Більш детально з презентацією Сергія Мельника можна ознайомитися тут: “Vocational education and training in the post-war reconstruction of Ukraine: challenges and strategic directions”.

Додаткові матеріали конференції: