Тематика наукових досліджень та науково-технічних розробок ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відповідає стратегічним напрямам державної політики у сфері освіти і науки в Україні, зокрема положенням Наказу МОН «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки», яким серед актуальних визначено: наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій; наукові дослідження з проблем освіти, педагогіки та психології; наукові дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук тощо.

 

Основні напрями наукових досліджень ДНУ «Інститут освітньої аналітики»:

  • розвиток інформаційно-комунікаційних технологій для формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій;
  • розробка та модернізація інформаційних систем освітнього менеджменту (програмно-апаратний комплекс «АІКОМ» та програмно-технологічні комплекси для автоматизації освітніх процесів тощо);
  • дослідження проблем забезпечення спроможності закладів освіти в Україні надання якісних освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (Система автоматизованої роботи інклюзивно-ресурсних центрів – АС «ІРЦ»);
  • дослідження механізмів імплементації реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення процесу розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (зокрема, формування інформаційної системи управління освітою – EMIS у сфері П(ПТ)О);
  • дослідження проблемних питань розвитку системи вищої освіти в Україні;
  • дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності української освіти на глобальному ринку освітніх послуг.

 

Науково-дослідні роботи Інституту відповідають основним тенденціям та актуальним напрямам розвитку світової науки та освіти, серед яких: