Наукові дослідження та науково-технічні розробки ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відповідають стратегічним напрямам державної політики у сфері освіти і науки в Україні, зокрема положенням Стратегічного плану МОН до 2024 року; Оперативному плану МОН на відповідний рік; Наказу МОН «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2022-2026 роки», яким серед актуальних визначено: наукові дослідження з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти, науки, інновацій та трансферу технологій; наукові дослідження з проблем освіти, педагогіки та психології; наукові дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук тощо; розпорядженню КМУ «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» та іншим стратегічним документам.

 

Науково-дослідна робота Інституту відповідає також основним тенденціям та актуальним напрямам розвитку світової науки та освіти, серед яких:

 

Основні наукові дослідження ДНУ «Інститут освітньої аналітики» сфокусовані на тематиці:

  • Цифровізація освіти, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та створення інформаційних систем (баз даних) для формування та реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема розроблення та модернізація інформаційних систем освітнього менеджменту (система автоматизованої роботи інклюзивно-ресурсних центрів – АС «ІРЦ»; програмно-апаратний комплекс «АІКОМ» та програмно-технологічні комплекси для автоматизації освітніх процесів);
  • Розвиток освітньої статистики, зокрема методологія модернізації форм статистичної звітності, удосконалення технологій збору, обробки та поширення статистичної інформації у сфері освіти;
  • Дослідження питань розвитку людського капіталу, передусім через удосконалення функціонування сегментів системи освіти України: дошкільної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти;
  • Розвиток методологічних підходів до управління освітою – реалізація державної політики у сфері освіти на основі доказових статистичних даних;
  • Дослідження механізмів фінансування освіти та визначення напрямів удосконалення управління бюджетними видатками на освіту