УЧАСТЬ У ВИЇЗНОМУ ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ НА ТЕМУ “ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ” (Харків, 13 лютого 2019)

 

13 лютого 2019 року у м. Харків відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Вища освіта України: стан законодавчого забезпечення, проблеми та напрями реформування», у якому взяв участь директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», д.е.н., професор Лондар Сергій Леонідович.

Засідання Комітету проходило на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Кількість учасників заходу становила близько 350 осіб. В засіданні взяли участь представники уряду, ректори закладів вищої освіти, керівники державних наукових установ, а також представники місцевої влади та відділів освіти, представники експертного середовища та ін.

У процесі проведення Засідання основну увагу було зосереджено на обговоренні таких ключових питань:

  • Управління закладами вищої освіти. Проблеми та шляхи вдосконалення
  • Удосконалення системи фінансування закладів вищої освіти
  • Оцінювання якості вищої освіти і освітні вимірювання. Першочергові заходи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти

Директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики» виступив із доповіддю на тему: «Створення сучасних інструментів освітніх вимірювань як складова вдосконалення якості вищої освіти», в якій представив основні результати наукових досліджень Інституту з даної проблематики.

У презентації показано, що актуальним для України є створення освітніх інформаційно-аналітичних систем (ІАС) третього покоління (ІАС для вивчення освітньої траєкторії особи), які дають змогу встановити взаємозв’язок між результатами впливу вищої освіти на особу та її діяльністю на ринку праці. Це дуже важлива інформація, яка може дати університетам і органам освітнього управління обґрунтовані підстави для зміни навчальних програм, зміни підходів у фінансуванні вищої освіти, зміни парадигми «якість вищої освіти» для підвищення конкурентоспроможності галузі у глобальному конкурентному просторі.

На засіданні були прийняті рішення щодо покращення стану законодавчого забезпечення, вирішення окремих актуальних проблем реформування вищої освіти в Україні. Після цього відбулася зустріч з педагогічними працівниками загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти  Харківської області.