ВІДБУЛАСЯ ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (КИЇВ, 28 ЖОВТНЯ 2021)

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» відбулася 28 жовтня 2021 р. на базі Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» за підтримки Міністерства освіти і науки України. Через упровадження посилених протиепідемічних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19, конференція проводилася в онлайн-режимі на платформі Google Meet.

Головна мета конференції – обмін знаннями та досвідом, наукова дискусія щодо пошуку рішень з актуальних проблем розвитку освіти і науки в Україні, перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності (в т. ч. в умовах карантинних обмежень), інформування наукової спільноти про новітні досягнення з окреслених питань, сприяння пошуку наукового партнерства.

Тематика конференції охоплювала широкий спектр сучасних проблем реформування системи освіти і науки України та інформаційно-аналітичного забезпечення в межах таких тематичних напрямів:

 • Секція 1. Управління освітою.
 • Секція 2. Фінансово-економічні аспекти освіти.
 • Секція 3. Розвиток інформаційних освітніх технологій.
 • Секція 4. Інклюзивна освіта.
 • Секція 5. Загальна середня освіта.
 • Секція 6. Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта.
 • Секція 7. Вища освіта.
 • Секція 8. Освіта дорослих.
 • Секція 9. Міжнародний освітній простір.

У роботі конференції взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, керівники державних організацій, управлінці, науковці, фахівці науково-дослідних організацій, викладачі, педагоги, методисти, докторанти, аспіранти, студенти та молоді вчені, а також усі зацікавлені особи.

 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин і директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», доктор економічних наук, професор Сергій Лондар.

 

У своєму виступі Артур Селецький звернув увагу учасників конференції на те, що система освіти і науки сьогодні перебуває у стані стрімких цифрових змін з огляду на нагальну, об’єктивну потребу в її ІТ-модернізації. Адже існуючий потужний запит громадськості, здобувачів освіти, батьків, освітян, управлінців лише посилився в умовах викликів пандемії коронавірусу COVID-19. Разом із тим дедалі більше запитуваних ринком праці кваліфікацій передбачають упевнене володіння інформаційними технологіями. ІТ-технології в освіті роблять її по-справжньому безбар’єрною, доступною кожному і трансформують підходи до організації освітнього процесу на новому якісному рівні. Конференція, яку проводить ДНУ «Інститут освітньої аналітики», фокусує увагу на питаннях функціонування, розвитку, становлення інформаційно-аналітичних систем управління освітою, є актуальним відображенням освітніх потреб та об’єктивних реалій сьогодення. Значимість цієї конференції посилюється ще й тим, що вона дає можливості спільно з експертами галузі розробити дорожню карту – конкретну візію модернізації наявних програмних продуктів і створення нових у найближчій перспективі. На завершення свого виступу Артур Селецький побажав усім учасникам конференції продуктивної роботи та цікавих дискусій.

 

Сергій Колебошин під час свого виступу зазначив, що ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення” є знаковою подією в контексті забезпечення розвитку системи освіти і науки України. Адже на обговорення виносяться надзвичайно важливі й актуальні питання трансформацій у всіх ланках освітньої системи – від дошкільної освіти до вищої освіти та освіти дорослих. У своєму виступі він окреслив пріоритетні напрями реформування освітньої політики, серед яких реформа шкільної освіти НУШ, основне завдання якої – сформувати якісну й сучасну школу, де навчаються освічені, щасливі, здорові діти. Він висловив сподівання, що у фаховому діалозі реалізуються можливості різнобічного розгляду окреслених питань, а пропозиції щодо найефективніших шляхів їх вирішення знайдуть своє відображення на сторінках збірника наукових доповідей учасників конференції. Сергій Колебошин побажав учасникам конференції творчого натхнення в пошуку раціональних, науково обґрунтованих підходів для протистояння новим глобальним викликам, а також шляхів удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення освіти та цифрової трансформації в Україні.

 

Детальніше організаційні питання проведення конференції висвітлив Сергій Лондар. Він привітав усіх учасників конференції та подякував за інтерес до традиційного науково-комунікаційного заходу ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Сергій Лондар підкреслив, що цьогоріч до заходу долучилася велика аудиторія зацікавлених осіб, свідченням чого є отримана велика кількість тез доповідей, у яких висвітлено актуальні питання та подано пропозиції щодо успішного впровадження головних реформ у сферу освіти і науки України. Він акцентував увагу на важливості надійного інформаційно-аналітичного забезпечення для формування ефективної освітньої політики, яке здійснюється ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Деталі можливостей інформаційних освітніх систем Інституту Сергій Лондар презентував під час пленарних засідань. На завершення він побажав усім учасникам плідної й конструктивної дискусії, яка дасть змогу спробувати втілити нові ідеї як для освітян, так і управлінців, а також міцного здоров’я та благополуччя.

 

Наступна частина конференції складалася з пленарних засідань, на яких доповідачі презентували свої доповіді:

       
 • Рогова Віра Борисівна

 «Підходи до створення системи освітніх управлінських індикаторів розвитку освіти в Україні»

Заступник Міністра освіти і науки України

м. Київ, Україна

 
 • Лондар Сергій Леонідович

«Цифровізація як інструмент удосконалення сучасного управління системою освіти»

Директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», доктор економічних наук, професор

м. Київ, Україна

   
 • Ковтунець Володимир Віталійович

«Вимоги ринку праці України до освіченості працівників»

Заступник голови Національного агентства кваліфікацій, кандидат фізико-математичних наук

м. Київ, Україна

 
 • Чижевський Борис Григорович

«Науково обґрунтовані та відповідно профінансовані реформи сфери науки та освіти – запорука успішного розвитку держави»

Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

м. Київ, Україна

 
 • Бахрушин Володимир Євгенович

«Проблеми розроблення стандартів третього рівня вищої освіти»

Професор Національного університету «Запорізька політехніка», доктор фізико-математичних наук, професор

м. Запоріжжя, Україна

 
 • Затонацька Тетяна Георгіївна

«Expert environment of study programs accreditation in Ukraine: case of NAQA»

Професор Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор економічних наук

м. Київ, Україна

   
 • Харламова Ганна Олексіївна

«On-line vs Off-line у вищій освіті: вчасно vs традиційно»

Доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, доцент

м. Київ, Україна

 
 • Раков Сергій Анатолійович

 «Цифровізація освіти і пандемія: від дистанційної освіти до розумної освіти»

Головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики», доктор педагогічних наук, доцент

м. Київ, Україна

   
 • Жиляєв Ігор Борисович

«Сучасні моделі  реформування дослідницької діяльності українських ЗВО»

Головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

м. Київ, Україна

   
 • Назукова Наталія Миколаївна

«Напрями розвитку державного фінансування вищої і професійно-технічної освіти крізь призму трансформацій фіскального простору»

Старший науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

м. Київ, Україна

   
 • Ваврін Максим Ростиславович

 «Реформування системи освіти України з метою забезпечення практичними навичками здобувачів освіти через впровадження компетентностей професій у стандарти професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти»

Викладач освітньої програми «Етика-Політика-Економіка» Українського католицького університету, кандидат економічних наук

 м. Львів, Україна

   
 • Мазорчук Марія Сергіївна

 «Розвиток глобальних компетентностей українських учнів у закладах освіти за результатами PISA-2018»

Доцент Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна, кандидат технічних наук

м. Харків, Україна

   
 • Кісь Святослав Ярославович

 «Основні дилеми формування програм бізнес-освіти та бізнес-тренінгів: досвід США»

Професор кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук, професор

м. Івано-Франківськ, Україна

   
 • Яцюк Олег Степанович

 «Основні напрями вдосконалення системи бізнес-освіти в Україні»

Асистент кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

м. Івано-Франківськ, Україна

   
 • Самойленко Оксана Анатоліївна

 «Освіта дорослих в умовах пандемії COVID-19»

Викладач соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, доктор педагогічних наук

м. Коростишів, Україна

 

Із Програмою ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» також можна ознайомитися тут.

Роботу пленарних засідань конференції модерувала Наталія Пронь – учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук.

Наприкінці заходу було підбито підсумки роботи конференції, окреслено перспективні напрями подальших досліджень, а всіх зацікавлених запрошено до співпраці. За результатами роботи конференції підготовлено Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», а також усім її учасникам надіслано Сертифікат, що підтверджує публікацію тез доповідей у збірнику. З матеріалами конференції можна також ознайомитися на вебсайті ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів».