УЧАСТЬ У ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІЙ ПІДСУМКАМ СПІВПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА USAID В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «АЛЬЯНС СПРИЯННЮ ПРОЗОРОМУ УПРАВЛІННЮ ОСВІТОЮ» (UTEMA) (Київ, 4 березня 2019)


 

4 березня 2019 року в Міністерстві освіти і науки України відбулась прес-конференція з нагоди завершення діяльності Проекту міжнародної технічної допомоги «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні» (Ukrainian Transparent Education Management Alliance, UTEMA), що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) впродовж 2016-2019 років.

 

Серед учасників прес-конференції були: Лілія Гриневич – Міністр освіти і науки України, Роман Греба – заступник Міністра, Сюзан Фрітц – Директор в Україні Агентства США з міжнародного розвитку, Валерій Бакал – заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування, Михайло Шмельов – Регіональний технічний директор Майкрософт Україна, Андрій Литвинчук – т.в.о. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та Ярема Бачинський – Директор Американських рад з міжнародної освіти в Україні та ін.

 

Прес-конференція розпочалася зі вступного слова пані Міністра Лілії Гриневич, під час якого Міністр висловила вдячність усім учасникам, які долучилися до реалізації Проекту UTEMA. Лілія Гриневич підкреслила актуальність та значущість цього проекту для успішного проведення освітньої реформи в Україні, адже реалізація даного проекту допомогла Міністерству освіти і науки покращити систему управління освітою, підвищити прозорість та підзвітність в цій сфері, вийти на новий рівень застосування сучасних технологічних рішень. В свою чергу, Сюзан Фрітц висловила задоволення рівнем співпраці з Міністерством освіти і науки України, результатом якої стало створення двох е-систем, що дозволять ефективніше здійснювати реформування в сфері освіти.

 

За словами Валерія Бакала, впровадження електронного урядування є ключовим завданням Агентства з питань електронного урядування України. Дуже приємно, що керівники Міністерства освіти і науки України ставлять в пріоритетність роботи свого відомства саме диджиталізацію.

 

Роман Греба звернув увагу на складний процес підготовки, що мав місце під час розробки технічної документації системи е-документообігу під потреби МОН, відкритий код до якої люб’язно надала Адміністрація Президента України у 2017 році. Попри всі складнощі реалізації цього проекту Міністерство може похвалитись однією з найкращих систем е-документообігу та, в разі потреби, готове поділитись своїми здобутками з іншими центральними органами виконавчої влади.

 

Михайло Шмельов,  висловив оптимізм з приводу того, що Україна рухається однією дорогою з усім цивілізованим світом, використовуючи технологічні рішення на основі ліцензованих та сертифікованих програмних продуктів від лідерів ІТ-бізнесу. Майкрософт завжди готовий допомагати Україні та Міністерству освіти i науки України, зокрема, із сучасними ІТ-рішеннями.

 

Ярема Бачинський нагадав про довготривалу та плідну співпрацю Американських рад з Міністерством освіти і науки, зокрема в межах фінансування Агентством США з міжнародного розвитку. Проект UTEMA, за його словами, був успішним, передусім, завдяки злагодженій роботі партнерів. Наявність планів на майбутнє з використанням здобутків цього Проекту свідчить про його ефективність та важливість як для управлінців освітньої сфери в Україні, так і для прогресу України в напрямку її вдалого реформування.

 

Представники ДНУ «Інститут освітньої аналітики», а саме заступник директора, к.е.н. Литвинчук Андрій Олександрович та начальник відділу статистики і аналітики вищої освіти, к.е.н. Наторіна Альона Олександрівна взяли участь у прес-конференції. Андрій Литвинчук описав переваги Інформаційної системи збору та аналізу фінансових та статистичних даних діяльності закладів вищої освіти зазначаючи, що основною такою перевагою є можливість створення статичних та динамічних звітів для подальшої аналітичної роботи, опираючись на дані з різних е-систем сфери вищої освіти. Завдяки співпраці з Проектом UTEMA, ДНУ «Інститут освітньої аналітики» заклав фундамент для розвитку інформаційного супроводу освітньої аналітики та статистики у сфері вищої освіти, які можуть бути основою для управлінських рішень Міністерства.

 

Таким чином, на заході були представлені результати реалізації Проекту UTEMA, що складався з двох таких етапів:

1) Створення Системи електронного документообігу для Міністерства освіти і науки України

Головним завданням Системи електронного документообігу (СЕД) – створення для працівників МОН, а це на сьогодні – 410 користувачів Системи, сприятливих та комфортних умов роботи з документами, надання можливості обміну інформацією між учасниками робочих процесів, що створить єдиний електронний інформаційний документальний простір в межах цього органу виконавчої влади.

У співпраці з Майкрософт Україна та виконавцем СМАРТ Бізнес, на базі створеної в Адміністрації Президента України СЕД, команда врахувала відмінності бізнес-процесів Міністерства освіти і науки України та автоматизувала роботи з документами на всіх етапах їх життєвого циклу, а саме: сканування, створення, реєстрації (кодування), доведення документів до співробітників, виконання, контроль, облік та архівне зберігання.

В межах реалізації Проекту обладнана серверна кімната, забезпечена відповідним сучасним апаратним та програмним обладнанням.

Для створення комфортної системи комунікації між працівниками Міністерства та для забезпечення розвитку е-системи в її роботі використовуватиметься програмне забезпечення Microsoft: Microsoft Windows Server,  Microsoft System Center, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Skype for Business. Також впроваджено сервіс корпоративної електронної пошти для працівників МОН. Тепер керівництво Міністерства зможе використовувати мобільну версію СЕД, що, наприклад, дозволить Міністру здійснювати свої повноваження в межах СЕД за межами приміщення Міністерства.

Міністерство завершує роботу щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу засобами криптозахисту, зокрема створено Комплексну систему захисту інформації. Очікуємо введення СЕД в промислову експлуатацію після отримання атестату відповідності КСЗІ в кінці березня 2019 року.

2) Створення інформаційної системи збору та аналізу фінансових та статистичних даних діяльності закладів сфери вищої освіти

Для створення системи збору, обробки та зберігання інформації щодо фінансових та статистичних даних сфери вищої освіти, які б могли забезпечити отримання достовірних даних для ДНУ «Інститут освітньої аналітики», в межах Проекту UTEMA створено Інформаційну систему збору та аналізу фінансових та статистичних даних діяльності закладів вищої освіти (далі – Система). Розробником системи є ТОВ «ФІРМА УКРТЕХПРОМ».

Ця е-система інтегрує в собі інформацію з баз даних трьох електронних систем: Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), Автоматизованої системи «Є-Звітність» Державної казначейської служби України та Єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». Усі дані автоматично отримуються та актуалізовуються на основі головного довідника – реєстру ЗВО в межах ЄДЕБО.

Основними завданнями, які виконуватимуться із використанням Системи, є:

  1. Збір достовірних, актуальних, доказових фінансових та інших даних за затвердженою МОНУ системою показників.
  2. Формування масиву необхідної фінансової та оперативної статистичної інформації в розрізі окремих ЗВО, освітніх рівнів та спеціальностей.
  3. Аналіз фінансової забезпеченості ЗВО. Аналіз ефективності використання бюджетних коштів.
  4. Планування видатків на вищу освіту.
  5. Аналіз та прийняття рішень щодо покращення доступності та якості вищої освіти.

В перспективі Система має потенціал для розширення своїх можливостей. За рішенням Міністерства освіти і науки до цієї системи можна інтегрувати дані інших е-систем, що отримують інформацію у сфері вищої освіти. Це дозволить генерувати ширше коло аналітики, корисної як для управлінців освітою, так і для інших зацікавлених сторін.

В межах діяльності Інституту освітньої аналітики в 2019 році запланована розробка «Open DATA» порталу, до якого Інститут долучить дані, що інтегруються е-системою. Це надасть відкритий доступ зацікавленим особам до даних та аналітики Системи.

 

Зауважимо, що реалізація Проекту UTEMA передбачала досягнення таких стратегічних цілей:

  • вдосконалення IT-інфраструктури МОН України для запровадження прозорого е-управління;
  • впровадження системи е-документообігу та інформаційного забезпечення в МОН України;
  • розроблення та випробування е-системи фінансової звітності для ВНЗ України.

Більш детальна інформація доступна на офіційному сайті Проекту: http://utema.org.ua

З відеозаписом прес-конференції можна ознайомитися на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

 

Інформація та фото Прес-служби МОН
https://bit.ly/2C8HBe6