В Україні триває підготовчий етап до впровадження реформи профільної середньої освіти

Упровадження профільної середньої освіти є продовженням та невід’ємним компонентом однієї з ключових реформ Міністерства освіти і науки України, а саме «Нової української школи». Законодавчим підґрунттям цієї реформи є Закон України «Про освіту» 2017 р., згодом її було деталізовано Законом України «Про повну загальну середню освіту» 2020 р. Основні засади реформи шкільної освіти та дорожню карту її впровадження викладено в Концепції Нової української школи.

Профільна середня освіта – це третій і завершальний рівень повної загальної середньої освіти в Україні, що здобувається впродовж трьох років. Відповідно до статистики інформаційних бюлетенів, які щорічно готують фахівці ДНУ «Інститут освітньої аналітики», у 2023-2024 н. р. профільну середню освіту учні старших класів здобувають у 6 536 ліцеях, що становить 82,9 % їх загальної кількості. Загалом профільною середньою освітою охоплено 416 164 учні, зокрема в міських поселеннях – 315 159 учнів, у сільській місцевості –101 005 учнів. У 2023–2024 н. р. профільна середня освіта надається за 25 напрямками, найпопулярнішими серед яких є «Українська філологія», «Іноземна філологія» та «Математичний» напрямок. Детальніше зі статистичними даними можна ознайомитися на сайті ДНУ «Інститут освітньої аналітики», у рубриці «Інформаційні бюлетені».

Незважаючи на те що сьогодні українські старшокласники можуть обирати профілі, наявна модель працює неналежно. Саме тому реформа профільної середньої освіти покликана індивідуалізувати освіту в старшій школі, забезпечити свободу вибору й наблизити її до потреб кожного учня та учениці.

У контексті реформування старшої школи також передбачається збільшення тривалості навчання на цьому рівні освіти (10–12 класи), що відповідає загальній практиці європейських країн.

Здобуття профільної середньої освіти відбуватиметься за такими двома напрямками:

  • академічна профільна освіта, спрямована на здобуття повної загальної середньої освіти з одночасним поглибленим вивченням окремих предметів і урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти для продовження навчання на вищих рівнях освіти;
  • професійна профільна освіта, орієнтована на ринок праці й поєднання здобуття повної загальної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів для їх подальшого професійного розвитку.

Станом на сьогодні розроблено проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти, який уже пройшов громадське обговорення та експертизу головних екзаменаторів міжнародного дослідження PISA. У запропонованому проєкті для учнів старшої школи передбачено можливість формувати власну освітню траєкторію, а саме вибирати профіль навчання й, частково, навчальні предмети. Пропонується дев’ять освітніх галузей (замість семи), у межах яких формуватимуть відповідні профілі завдяки вибору інтегрованих і міжгалузевих курсів, предметів. Для цього закладам освіти буде надано можливість відповідно до інтересів учнівства та власної спроможності комбінувати моделі профілізації (поглиблене вивчення предметів, спеціальні курси, орієнтовані на певні галузі знань і пошук майбутньої професії, інтегровані рішення тощо). Отже, проєкт стандарту спрямований на свободу творчості й вибору для вчителів та учнів.

У межах упровадження профільної середньої освіти, до вересня 2024 р. кожна область України має сформувати проєкт мережі закладів профільної освіти, тобто визначити та відокремити ліцеї (10–12-й класи) від початкових шкіл (1–4-й класи) і гімназій (5–9-й класи) з урахуванням вимог до безпечного, інклюзивного й цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних територіальних громад та їх здатності до профілізації старшої профільної школи й необхідності охоплення всіх профілів навчання.

Наступного року, а саме з вересня 2025 р., розпочнеться пілотування проєкту, зокрема моделей профілізації, навчальних програм і матеріалів. Для завчасної підготовки до пілотування вже обрано перші 25 шкіл, які надалі мають стати менторами для пілотних шкіл. Саме для цих шкіл на початку 2024 р. було проведено дводенний форум «Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)» за підтримки українсько-шведського проєкту DECIDE та PHZH International Projects in Education. Окрім цього, 9 квітня 2024 р. за організаційної й експертної підтримки DECIDE відбулася стратегічна сесія щодо підбиття підсумків аналітичного етапу розроблення Стратегії реформи профільної середньої освіти,  у якій взяли участь представники ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Упродовж 2023–2024 рр. триває підготовчий етап реформи, який, крім розробки стратегії та формування перспективної мапи мережі академічних ліцеїв, також включає написання дорожньої карти та узгодження законодавчої рамки. Повноцінно реформа старшої профільної школи запрацює у 2027 р., тоді ж відбудеться перехід на 12-річну систему шкільної освіти.

 

Інфографіка реформи профільної середньої освіти

Джерело: Міністерство освіти і науки України