Участь у Всеукраїнському круглому столі «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану» (Київ, 20 квітня 2023)

20 квітня 2023 року у м. Києві відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Забезпечення і реалізація прав дітей на позашкільну освіту в умовах воєнного стану». Захід відбувся за ініціативи Міжнародної асоціації позашкільної освіти за участю представників Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки на інновацій, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства молоді та спорту України, Державної служби якості освіти України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, керівників органів управління освітою, військових та громадськості.

Метою заходу стало обговорення основних питань забезпечення і реалізації прав дітей на позашкільну освіту, діяльності закладів позашкільної освіти у воєнний час.

Особливу увагу було приділено обговоренню проблемних питань позашкільної освіти в умовах воєнного стану, зокрема щодо:

  • особливостей нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти та діяльності закладів позашкільної освіти;
  • регіональної підтримки позашкільної освіти з метою покращення ситуації у забезпеченні рівного доступу здобувачів до позашкільної освіти;
  • охоплення вихованців, учнів, слухачів військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти;
  • простою педагогів та погіршення кадрового забезпечення системи позашкільної освіти;
  • вдосконалення змісту і методик організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти на засадах української національної та громадянської ідентичності;
  • втрат у освітній інфраструктурі, реорганізації закладів позашкільної освіти, недостатнього фінансового і матеріально-технічного забезпечення.

В роботі круглого столу взяв участь в. о. директора ДНУ «Інститут освітньої аналітики», д.е.н., професор Сергій Лондар. Під час свого виступу Сергій Лондар представив учасникам інформаційні аспекти забезпечення функціонування позашкільної освіти в Україні. Було показано, що зменшення здобувачів позашкільної освіти в Україні відбувається за рахунок регіонів, в який ведуться бойові дії. Але є й віддалені регіони, де такі тенденції посилюються. Також показано, що необхідно більше працювати над підвищенням престижності роботи педагогічного персоналу, який  залучений до позашкільного виховання. Адже є виразною тенденція відносного зменшення тих працівників, які мають вік до 30 років.

У рамках круглого столу також відбулась презентація Концепції позашкільної освіти в умовах воєнного стану. До проєкту Концепції було внесено пропозиції та доповнення, спрямовані перш за все, на успішну реалізацію норм та положень цього документу.