Сьогодні одним із важливих проблемних питань в Україні є забезпечення управління сферою освіти на основі достовірної галузевої статистики та аналітики, що давало б змогу відслідковувати відповідні процеси та приймати зважені управлінські рішення при реформуванні освіти. Саме тому урядом України в 2014 році була створена Державна наукова установа “Інститут освітньої аналітики” (далі – ДНУ “ІОА”), серед пріоритетних завдань якої є розвиток освітньої статистики, збір, обробка та аналіз освітньої інформації. Аналітична інформація використовується Міністерством освіти і науки України для розроблення заходів із імплементації положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та ін., а також для обґрунтування нових законодавчих ініціатив, зокрема щодо вдосконалення моделі фінансування освіти.

Основним видом діяльності ДНУ “ІОА” є наукова. До функцій ДНУ “ІОА” належить розроблення і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для збору, передачі, обробки, зберігання та розповсюдження освітньої інформації; моніторинг кількісних та якісних показників рівня і стану освітніх процесів; створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти; освітня аналітика тощо. На основі проведених досліджень ДНУ “ІОА” розробляє пропозиції центральним органам влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційного забезпечення сфери освіти. Іншим видом діяльності є освітня в частині підвищення кваліфікації освітян-управлінців з питань освітньої статистики, освітніх інформаційно-аналітичних систем та аналітики.

Інститут освітньої аналітики має кваліфікований склад, який має суттєвий досвід роботи у фінансовій, освітній сфері, а також у сфері комп’ютерного моделювання, конструювання та обслуговування інформаційно-аналітичних систем та збору освітньої статистики.