«Суспільне Око»

17 жовтня 2017 року Інститутом укладено Меморандум про Взаєморозуміння з громадською організацією «Суспільне Око», в якому окреслено обсяг потенційного співробітництва:
-Об’єднання зусиль та можливостей Сторін у розробці, впровадженні та просуванні технологій відкритих даних, е-сервісів, доступу до публічної інформації, новітніх методів збору, обміну, накопичення, архівації даних та обслуговування ними користувачів у галузі освіти;
-Організацію спільної роботи експертів зі створення Технічного завдання щодо модернізації Державної інформаційно-телекомунікаційної системи управління освітою «ДІСО» (далі – “Система”) на основі затвердженої Міністерством освіти і науки Концепції, а також принципам, відображеним у Технічних вимогах;
-Консультації з пошуку оптимальних сучасних програмно-апаратних рішень стосовно модернізації та введення в експлуатацію Системи, організацію пов’язаних з цим презентацій, навчань;
-Експертну оцінку відповідності модернізованої Системи затвердженому Технічному завданню;
-Проведення спільних методологічних та експертних консультацій;
-Ініціація та участь у спільних проєктах;
-Створення та реалізація інноваційних розробок;
-Розроблення та впровадження інформаційно-технічних засобів для збирання, обміну та спільного використання даних.