«Майкрософт Україна»

24 липня 2017 року Інститутом було укладено Меморандум про Взаємопорозуміння з “Майкрософт Україна”, яким визначено обсяг потенційного співробітництва:
– Організацію спільної роботи експертів з вдосконалення технічних вимог щодо модернізації Державної інформаційної системи освіти (далі – “Система”) та розроблення її архітектури;
– Оцінку відповідності технічного завдання щодо модернізації Системи затвердженій Міністерством освіти і науки Концепції, а також принципам, відображеним у Технічних вимогах;
– Консультації з пошуку оптимальних сучасних програмно-апаратних рішень стосовно модернізації та введення в експлуатацію Системи, організацію пов’язаних з цим презентацій, навчань;
– Експертну оцінку відповідності модернізованої Системи затвердженому Технічному завданню;
– Експертна та інша допомога щодо поточних задач з реалізації Гранту.