Політика щодо обробки персональних даних (далі – Політика)

  1. Загальні положення

1.1. Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України (далі – Розпорядник персональних даних).

1.2. Розпорядник персональних даних ставить за мету та умову здійснення своєї діяльності – дотримання прав і свобод людини при обробці її персональних даних, у тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.3. Політика Розпорядника персональних даних щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Розпорядник персональних даних може отримати про користувачів застосунку.

  1. Правові підстави обробки персональних даних

2.1. Розпорядник персональних даних обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та (або) відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми застосунку.

Заповнюючи відповідні форми та (або) відправляючи свої персональні дані Розпоряднику персональних даних, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації конституційного права громадянина на освіту в межах реалізації Міністерством освіти і науки України своїх владних повноважень.

  1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

3.1. Безпека персональних даних, які обробляються Розпорядником персональних даних, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.

3.2. Розпорядник персональних даних забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних не уповноважених осіб.

3.3. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства України.

3.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим.

  1. Прикінцеві положення

4.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Розпорядника персональних даних за допомогою електронної пошти.

4.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Розпорядником персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

4.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет.