1_Затонац_ка_Т._Г._АЗ_Порiвнял_ний_аналiз_обсягiв_запланованих Порівняльний аналіз обсягів запланованих та фактичних видатків державного бюджету та окремих бюджетів місцевого рівня у сфері освіти 30.03.2018
Оптимізація форм статистичної звітності професійних (професійно-технічних) закладів освіти 14.05.2018
3 Визначення чинників впливу на процес реалізації фінансування сфери освіти на державному та місцевому рівнях 25.06.2018
4 Аналітичний огляд підходів щодо модернізації інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійних (професійно-технічних) закладів освіти 04.10.2018
5 Обґрунтування фінансових показників ЗВО в системі статистичної
Інформації
25.06.2018
6 Розроблення макету проектів Галузевої рамки кваліфікацій та Галузевої
тарифної сітки з оплати праці педагогічних та науково-педагогічних
працівників
30.07.2018
7 Визначення структури фінансування видатків у розрізі бюджетів
центрального та місцевого рівня (за визначеним переліком місцевих
органів)
09.11.2018
8 Про структуру статистичних даних від закладів вищої освіти для забезпечення освітніх вимірювань 25.05.2018
9 Основні напрями удосконалення та розвитку академічної мобільності в Україні 15.11.2018
10 Оцінка стану та проблеми академічної мобільності в Україні 15.11.2018
11 Результати ЗНО в інформаційному забезпеченні Державної інформаційної
системи освіти (ДІСО)
25.07.2018
12 Дослідження прогностичної валідності Єдиного фахового вступного
випробування на магістерські програми 2017 року
за спеціальністю 081 «Право»
27.10.2018