про інститут

Одним із пріоритетних напрямів державного реформування в Україні на сьогодні є формування ефективної освітньої політики та надання якісних освітніх послуг. Важливою передумовою для творення такої освітньої політики є сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності освітніх управлінців: процес прийняття управлінських рішень має здійснюватися на основі надійних доказових освітніх даних, має постійно підтримуватися їх часова актуальність. Для реалізації надійного інформаційно-аналітичного забезпечення необхідне як створення і використання інформаційних освітніх систем для збору, зберігання, оброблення, поширення достовірної галузевої статистичної інформації так і підготовка на основі цієї інформації кваліфікованих аналітичних матеріалів, що давали б змогу відслідковувати відповідні тенденції і процеси у сфері освіти та враховувати їх при прийнятті виважених управлінських рішень у процесі імплементації освітніх реформ. Саме тому 26 листопада 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 687 було засновано Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики» (далі – ДНУ «ІОА»). Головною метою діяльності ДНУ «ІОА» є створення надійного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів Міністерства освіти і науки України, збір освітньої інформації з використанням освітніх інформаційних систем, впровадження системної освітньої аналітики через наукову, науково- організаційну, науково-технічну та аналітичну діяльності установи. На сьогодні ДНУ «ІОА» – провідна в Україні наукова установа з питань розвитку освітньої статистики та аналітики. На основі проведених наукових досліджень ДНУ «ІОА» розробляються пропозиції центральним органам влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного та інформаційного забезпечення освітньої галузі.

фотогалерея

партнери