про інститут

Одним із пріоритетних напрямів державного реформування в Україні на сьогодні є формування ефективної освітньої політики та надання якісних освітніх послуг. Важливою передумовою для творення такої освітньої політики є сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності освітніх управлінців: процес прийняття управлінських рішень має здійснюватися на основі надійних верифікованих освітніх даних, часова актуальність яких постійно підтримується. Для реалізації надійного інформаційно-аналітичного забезпечення необхідне створення і ефективне використання інформаційних управлінських освітніх систем для автоматизованого збору, зберігання, оброблення, поширення достовірної галузевої статистичної інформації, а також підготовка на основі цієї інформації кваліфікованих аналітичних матеріалів, що давали б змогу відслідковувати відповідні тенденції і процеси у сфері освіти, враховувати їх при прийнятті виважених управлінських рішень у процесі імплементації освітніх реформ. Саме тому 26 листопада 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 687 було засновано Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики» (далі – ДНУ «ІОА»). Головною метою діяльності ДНУ «ІОА» є створення надійного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів Міністерства освіти і науки України, автоматизований збір освітньої інформації з використанням освітніх управлінських інформаційних систем, впровадження системної освітньої аналітики через наукову, науково- організаційну, науково-технічну та аналітичну діяльність установи.

 

Важливою складовою діяльності Інституту є адміністрування національних управлінських інформаційних систем:

  • ПРОГРАМНО АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (ПАК «АІКОМ»), Національна інформаційна система освітнього менеджменту EMIS (Education Management Information System). ПАК «АІКОМ» є інформаційно-аналітичною системою, призначеною для використання суб’єктами освітньої діяльності з метою ефективного управління закладом освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема для накопичення, зберігання та автоматизованого оброблення освітньої статистики для розподілу коштів освітньої субвенції, ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, формування переліку підручників, обраних закладами освіти для їх подальшого розподілу та доставки до закладів освіти, ведення обліку закладів дошкільної освіти, ведення ЕЛЕКТРОННИХ ЩОДЕННИКІВ Й ЖУРНАЛІВ (e-journal) та електронного документообігу, ведення фінансової звітності закладів освіти, ведення обліку закладів позашкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ведення обліку учнів, слухачів, педагогічних працівників та матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  • СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ (АС «ІРЦ») національна освітня система, призначена для забезпечення єдиного інтегрованого інформаційного середовища у сфері інклюзивної освіти, необхідного для оброблення відомостей, що утворюються в процесі діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, інших суб’єктів освітньої діяльності, автоматизації процедури створення заяв щодо проходження комплексної оцінки дітьми з особливими освітніми потребами, формування висновків про цю оцінку.

Відзначимо, що національні інформаційні системи, адміністратором яких є ДНУ «ІОА», постійно масштабується та модернізується за рахунок нових прикладних програм:

На сьогодні ДНУ «ІОА» – провідна в Україні наукова установа з питань розвитку освітньої статистики та аналітики.
На основі даних національних інформаційних систем та проведених наукових досліджень ДНУ «ІОА» розробляються пропозиції центральним органам влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного та інформаційного забезпечення освітньої галузі.

фотогалерея

партнери