про інститут

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів державного реформування в Україні є реалізація ефективної освітньої політики та підвищення рівня надання якісних освітніх послуг, а відтак - оптимізація системи збору достовірної галузевої статистичної інформації, що дозволяла б відслідковувати відповідні процеси та приймати зважені управлінські рішення у процесі імплементації освітніх реформ. Саме тому 26 листопада 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 687 засновано Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики» (далі – ДНУ «ІОА»). Головною метою діяльності ДНУ «ІОА» є розробка та впровадження в Україні системи освітньої аналітики, яка реалізується через наукову, науково-організаційну, науково-технічну та аналітичну діяльності. Сьогодні ДНУ «ІОА» – провідна в Україна наукова установа з питань розвитку освітньої статистики та аналітики. На основі проведених наукових досліджень ДНУ «ІОА» розробляє пропозиції центральним органам влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного та інформаційного забезпечення освітньої галузі.

фотогалерея

партнери