Монографія

    Підвищення інформаційної прозорості використання коштів цільових субвенцій закладами освіти в Україні 

 

У колективній монографії проведено оцінку розподілу та використання коштів освітньої субвенції у 2022 та 2023 рр. в умовах воєнного стану. Проаналізовано зміни в нормативно-правових документах  щодо порядку розподілу та використання міжбюджетних трансфертів у сфері освіти в умовах війни. Обґрунтовано шляхи вдосконалення контролю за використанням коштів державних цільових освітніх субвенцій з урахуванням вимог зарубіжних партнерів та Міністерства фінансів України; розроблено методичні підходи до візуалізації даних звітності ЗЗСО з використанням коштів державних цільових освітніх субвенцій в умовах воєнного стану; проаналізовано в цих умовах особливості автоматизації збору звітності закладів освіти з використання коштів державних цільових освітніх субвенцій у ПАК «АІКОМ» з урахуванням локації ЗЗСО. Обґрунтовано особливості форм звітності ЗЗСО щодо використання коштів державних освітніх субвенцій з урахуванням умов воєнного стану; підходи до розгортання ІТ-продукту – платформи інформаційно-аналітичного дашборду фінансових даних ЗЗСО. Розроблено методичні підходи до оцінювання ефективності використання коштів освітньої субвенції; алгоритм впровадження в дослідну експлуатацію модуля збору та аналізу інформації про використання коштів державних освітніх субвенцій у ПАК «АІКОМ». Виявлено основні шляхи модернізації комплексної системи захисту інформації ПАК «АІКОМ» при впровадженні інформаційно-аналітичної системи збору та аналізу звітності ЗЗСО щодо використання коштів державних освітніх субвенцій в умовах кібератак.

Наукове видання адресовано працівникам сфери освіти, науковцям, молодим дослідникам, представникам громадських та міжнародних організацій, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами забезпечення освітнього процесу й розвитку системи освіти України під час війни.

 

Підвищення інформаційної прозорості використання коштів цільових субвенцій закладами освіти в Україні [Електронний ресурс] / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2023. 330 с.

 

Монографія

    Нова українська школа як складова інтеграції України в європейський освітній простір (індикатори успіху)

У колективній монографії проведено оцінку впровадження освітньої реформи «Нова українська школа» як складової інтеграції України в європейську освітню систему. Проаналізовано міжнародний досвід трансформації середньої освіти та основних тенденцій формування моделей освітніх індикаторів як інструменту діагностики явищ в освітній сфері. Визначено концептуальні засади реформування загальної середньої освіти України; напрями узгодженості національних освітніх індикаторів, у тому числі Solid Info, з міжнародними освітніми індикаторами. Проаналізовано проблеми та окреслено перспективи реалізації реформи НУШ в Україні. Здійснено порівняльний аналіз концептуальних положень реформування середньої освіти в Україні і країнах ЄС; систематизовано міжнародний досвід розробки освітніх індикаторів; ідентифіковано сильні і слабкі сторони, можливості і ризики формування моделей освітніх індикаторів; проаналізовано інструментарій для збору статистичних даних щодо впровадження реформи НУШ. Обґрунтовано напрями уніфікації національних і міжнародних освітніх індикаторів; напрями формування системи освітніх показників «індикаторів успіху» реалізації реформи НУШ.

Наукове видання адресовано працівникам сфери освіти, науковцям, молодим дослідникам, представникам громадських та міжнародних організацій, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами забезпечення освітнього процесу й розвитку системи освіти України під час війни.

Нова українська школа як складова інтеграції України в європейський освітній простір (індикатори успіху)[Електронний ресурс] / за ред. Г. М. Терещенко ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2023. 127 с.