Нормативно-правова база на період дії воєнного стану Корисні посилання
1 Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII (зі змінами та доповненнями).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

[1.A]   Реєстр кваліфікації.

[1.B]    Європейська багатомовна класифікація навичок, компетенцій і професій (ESCO).

[1.C]    Мельник С. Рекомендації переміщеним університетам щодо адаптації підготовки кадрів до вимог роботодавців та регіональних ринків праці на нових територіях розміщення.

[1.D]   Українські заклади вищої освіти під час війни.

2 Про введення воєнного стану в Україні : указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

[2.A]   Терепищий С. О., Хоменко Г. В., Заїчко В. В. Освітня діяльність перемі­щених (евакуйованих) університетів України у Другій світовій війні. Гілея. 2018. Вип. 138(2). С. 213–218.

[2.B]    Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р.

[2.C]    Біла книга «Навчання через гру та діяльнісний підхід: огляд доказів».

[2.D]   Біла книга «Діяльнісний підхід у школі».

3 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році : постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 767.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-derzhavne-zamovlennia-na-pidhotovku-fakhivtsiv-naukovykh-naukovo-pedahohichnykh-ta-robitnychykh-kadriv-na-pidvyshchennia-kvalifikatsii-ta-perepidhotovku-kadriv-u-2022-rotsi-769-070722

[3.A]   Біла книга «Фасилітація гри: мистецтво та наука про залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру».

[3.B]    Безкоштовний онлайн-курс «Як справлятися зі змінами у житті: соціально-емоційне навчання через гру».

[3.C]    Безкоштовний онлайн-курс «Соціальне навчання та взаємодія в закладі освіти: навчання через гру для успішного майбутнього».

 

4 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році : постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 708.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/708-2021-%D0%BF#Text

5 Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286-

6 Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf

7 Операційний план реалізації у 2022–2024 роках Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286-

8 Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-22#Text

9 Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnogo-roku-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu-v-ukrayini-i240622-711

10  Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 1/3378-22.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu