Нормативно-правова база на період дії воєнного стану Корисні посилання
1 Про утворення Ситуаційного центру МОН : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2022 № 229.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-situacijnogo-centru-mon

[1.A]   Підтримка освіти і науки України під час війни.

[1.B]   Невідкладні потреби освіти і науки України.

[1.C]   Освітній кластер: Україна (Ukraine Education Cluster).

[1.D]   Освіта під загрозою (Education in emergency).

2 Про внесення змін до Календарного плану організації та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 231.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-kalendarnogo-planu-organizaciyi-ta-provedennya-u-2022-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

[2.A]   Освіта в умовах воєнного стану.

[2.B]   Навчання під час війни.

[2.C]   Підтримка батьків та дітей під час війни.

3 Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atpochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-rocizareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-03-bereznya-2022-roku-za-28337619

4 Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-22#Text

5 Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/200/1c5/6242001c570a8380605603.pdf

6 Про деякі питання замовлення та виготовлення документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 432.

URL: https://drive.google.com/file/d/1CeKrlG0GmgKBoO-KjJYEYqSc3y_JLOqK/view

7 Про затвердження Порядку проведення у 2022 році національного мульти­предметного тесту : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 433.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-u-2022-roci-nacionalnogo-miltipredmetnogo-testu

8 Про організацію та проведення у 2022 році національного мульти­предметного тесту : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 434.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-u-2022-roci-nacionalnogo-miltipredmetnogo-testu

9 Про затвердження Переліку населених пунктів України, на території яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2022 № 445.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-naselenih-pinktiv-ukrayini-na-teritoriyi-yakih-bude-sformovano-poperednyu-merezhu-timchasovih-ekzamenacijnih-centriv-dlya-provedennya-osnovnovnih-sesij-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu

10 Про затвердження Переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2022 № 465.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-zakordonnih-naselenih-punktiv-na-teritoriyi-yakih-bude-stvoreno-timchasovi-ekzamenacijni-centri-dlya-provedennya-osnovnih-sesij-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu

11 Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2022 № 438.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

12 Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2022 № 466.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-vidachi-dokumentiv-pro-zagalnu-serednyu-osvitu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

13 Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України від 09.06.2022 № 538/192.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-ministerstva-zakordonnih-sprav-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-mizhvidomchoyi-vzayemodiyi-z-pitan-vruchennya-zdobuvacham-osviti-yaki-perebuvayut-za-mezhami-ukrayini-dok

14 Про організацію роботи консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2022 року» : наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2022 № 587.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-roboti-konsultativnih-telefoniv-ministerstva-osviti-i-nauki-vstupna-kampaniya-2022-roku

15 Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєн­ного часу : лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 1/3725-22.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/44a/983/62444a98374d8370351160.pdf

16 Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 1/3737-22.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/41a/251/62441a251c4bd330828292.pdf