Нормативно-правова база на період дії воєнного стану Корисні посилання
1 Про затвердження рейтингового списку переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми» : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2022 № 659-22.

URL: https://imzo.gov.ua/2022/07/26/nakaz-mon-vid-25-lypnia-2022-r-659-22/.

[1.A]   Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки : вебінар для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів.

[1.B]   Психологічна травма в дітей шкільного віку: причини, ознаки, наслідки : вебінар для поліцейських підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України та державних службовців МВС.

[1.C]   Освітній чат-бот МОН EducationUaBot.

[1.D]   Як говорити з дитиною про війну. 7 порад від психологів : анімаційний ролик.

2 Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України : лист Міністерства освіти і науки України від 12.04.2022 № 1/4068-22.

URL: https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-12-04-2022-1-4068-22-shchodo-nedopushchennia-uchasti-nepovnolitnikh-u-nadanni-informatsii-vorohu-pro-viys-kovi-pozytsiy-zbroynykh-syl-ukrainy/.

[2.A]   Телеграм-канал «Підтримай дитину».

[2.B]   Ютуб-сторінка з розвитковими та корекційними заняттями.

[2.C]   Щоденні онлайн-зустрічі о 13.00 та 20.00 на «Мережа Освітніх Хабів».

[2.D]   Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій : курс підвищення кваліфікації для освітян.

3 Про підготовку тренерів-психологів : лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 18.03.2022 № 22.1/10-412.

URL: https://imzo.gov.ua/2022/04/20/lyst-imzo-vid-18-03-2022-22-1-10-412-pro-pidhotovku-treneriv-psykholohiv/.

[3.A]   Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій.

[3.B]   Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства та торгівлі людьми.

[3.C]   Перша психологічна допомога. Алгоритм дій : методичні рекомендації.

[3.D]   Ефективні поради від емоційного вигорання під час війни.

4 Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» : лист Міністерства освіти і науки України від 04.04.2022 № 1/3872-22.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij.

[4.A]   Як допомогти дитині з ООП опанувати нову навичку.

[4.B]   Як пережити горе та втрату.

[4.C]   Підтримай дитину: що вчителі можуть зробити, щоб допомогти учням?

[4.D]   Як впоратися із тривогою в укритті?

5 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р. : лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363.

URL: https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-363-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-u-2021-2022-n-r/.

[5.A]   Як говорити із дитиною про війну? 7 порад від психолога в межах проєкту «Підтримай дитину».

[5.B]   Контроль емоційного стану під час війни – пояснення психологів.

[5.C]   8 кроків для організації ранкового простору дітей.

[5.D]   Як підтримати дитину, яка переживає посттравматичний стрес: поради для батьків.

6 Про організацію та проведення комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.04.2021 № 446.

URL: https://imzo.gov.ua/2021/04/22/nakaz-mon-vid-21-04-2021-446-pro-orhanizatsiiu-ta-provedennia-komunikatsiynoi-kampanii-osvitnikh-reform-v-chastyni-proforiientatsiynoi-roboty/.

[6.A]   Психологи проєкту «Підтримай дитину» пояснюють, чому дітям часом важко спілкуватися.

[6.B]   Як говорити з учнями на складні теми? Поради для педагогів від психологів проєкту «Підтримай дитину».

[6.C]   Поради психологів проєкту «Підтримай дитину» для освітян та батьків, які займаються з дітьми із ООП.

[6.D]   Поведінкові особливості підлітків-переселенців: корисна інформація від психологів.

7 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-вихов­ному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України у 2020/2021 навчальному році.

URL: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.

[7.A]   Посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнних дій: методи лікування.

[7.B]   Діагностика ПТСР в умовах війни: поради психологів.

[7.C]   Симптоми посттравматичного стресового розладу в умовах війни.

[7.D]   Посттравматичний стресовий розлад в умовах війни: роз’яснення психологів.

8 Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) : лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436.

URL: https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/.

[8.A]   Сексуальне насильство як воєнний злочин. Психологічний аспект надання допомоги постраждалим.

[8.B]   Конфлікти у школі, які виникають між вчителями і учнями. Впровадження відновного підходу в освітній процес.

[8.C]   Дозволь собі бути щасливим.

[8.D]   Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період війни.

9 Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини : лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 № 1/9-328.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-z-organizaciyi-psihologo-pedagogichnogo-konsiliumu-dlya-provedennya-povtornoyi-kompleksnoyi-psihologo-pedagogichnoyi-ocinki-rozvitku-ditini.

[9.A]   Депресія і агресія – дві сторони однієї медалі.

[9.B]   Експрес-техніки зняття психоемоційного напруження.

[9.C]   Надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу в період військових подій. Практичний досвід Луганської області.

[9.D]   Кризове консультування для фахівців психологічної служби освіти в Україні.

10 Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Фор­му­вання гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019–2022 роки : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2019 № 1368.

URL: https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/.

[10.A]  Кризове консультування для фахівців психологічної служби освіти в Україні. Частина 2.

[10.B]   Перша психологічна допомога. Алгоритм дій.

 

11 Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України : лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477.

URL: https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/.

12 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047.

URL: https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/.

13 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text.

14 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству : лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text.

15 Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 948.

URL: https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/.