Нормативно-правова база на період дії воєнного стану Корисні посилання
1 Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки : Закон України від 19.06.2022 № 2312-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2312-20#Text

[1.A]   Інтерактивна мапа зруйнованих і пошкоджених закладів освіти.

[1.B]    Алгоритм організації внутрішньої академічної мобільності.

[1.C]    Онлайн ресурси для учнів П(ПТ)О.

[1.D]    Модуль «Професійна освіта онлайн».

2 Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну під­готовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян : Закон України від 14.04.2022 № 2196-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2196-20#Text

[2.A]   Дні відкритих дверей у закладах П(ПТ)О.

[2.B]    Куди вступати, аби країну відбудувати.

[2.C]    Інформація про професії, яких навчають у закладах П(ПТ)О.

[2.D]   Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії».

3 Про внесення змін до деяких постанов щодо врегулювання питань академічної мобільності : постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 599.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-vregulyuvannya-pitan-akademichnoyi-mobilnosti-599-130522

4 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році : постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 769.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769-2022-%D0%BF#Text

5 Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 329-р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2022-%D1%80#Text

6 Про затвердження положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.03.2022 № 437/37773.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-vnutrishnyu-akademichnu-mobilnist-zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-yaki-navchayutsya-u-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-ukrayini

7 Рекомендації щодо організації освітнього процесу у закладах П(ПТ)О : лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 1/3377-22.

URL: http://www.nmcpto.te.ua/normatyvno-pravove-zabezpechennia/nakazy-ta-lysty-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy

8 Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2022 № 1/7234-22.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-do-pochatku-202223-navchalnogo-roku-ta-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti

9 Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти. Додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/civilniy-zahist/2022/15.06/Rekom.shchodo.orhanizatsiyi.ukryttya.15.06.2022.pdf