Нормативно-правова база на період дії воєнного стану Корисні посилання
1 Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 527.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#Text

[1.A]   Український державний центр позашкільної освіти.

[1.B]    Дистанційне навчання НЕНЦ.

[1.C]    Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій: методичні рекомендації для позашкілля.

[1.D]   Національний центр «Мала академія наук України».

2 Про організацію освітнього процесу : лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22.

URL: https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2022/03/LaterMON_06_03_22_org_osvit_procesu.pdf

[2.A]     Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

[2.B]    Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

[2.C]    Позашкілля: скарбничка досвіду.

[2.D]   Організація дистанційного навчання в системі позашкільної освіти. Практичні поради для педагогів. .

3 Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 18.03.2022 № 1/3544-22.

URL: https://imzo.gov.ua/2022/04/27/lyst-mon-vid-18-03-2022-1-3544-22-pro-zabezpechennia-osvitn-oho-protsesu-v-zakladakh-pozashkil-noi-osvity-pid-chas-dii-voiennoho-stanu/

[3.A]   Навчальні програми з позашкільної освіти за напрямами.

[3.B]    Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Хімія та біологія.

[3.C]    Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Науки про Землю.

[3.D]   Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Мовознавство. Історія.

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.2022 № 01/3556-22 [Щодо переходу на обслуговування до органів Казначейства за новою адресою закладів освіти, які вимушені змінити місце розташування].

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/zakladam-osviti-ustanovam-yaki-vimusheni-zminiti-misce-roztashuvannya-u-zvyazku-provedennyam-v-miscyah-yih-roztashuvannya-bojovih-dij-abo-timchasovoyu-okupaciyeyu-teritoriyi-ukrayini-neobhidno-perejti-na-obslugovuvannya-

[4.A]   Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Літературознавство, фольклористика та мистецтво­знавство.

[4.B]    Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Комп’ютерні науки.

[4.C]    Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Економіка.

[4.D]   Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експеримен­тальний напрям. Екологія та аграрні науки.

5 Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 1/3737-22.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2022/Vykhovna.robota/30.03.22/Lyst.MON-1.3737-22.vid.29.03.2022-Pro.zabezp.psykholoh.suprovodu.uchasn.osv.protsesu.pdf

[5.A]   Програми з позашкільної освіти військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого та туристсько-спортивного напрямів.

[5.B]    Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Підготовка операторів БПЛА» для керівників авіамодельних гуртків закладів позашкільної освіти.

[5.C]    Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Судномоделювання і судномодельний спорт “Командою на абордаж”» (для дітей з особливими освітніми потребами) для керівників судномодельних гуртків закладів позашкільної освіти.

[5.D]   Навчальні програми з позашкільної освіти, науково-технічний напрям для педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фахівців, які займаються питаннями позашкільної освіти.

6 Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» : лист Міністерства освіти і науки України від 04.04.2022 № 1/3877-22.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij

7 Про організацію роботи закладів позашкільної освіти : лист Міні­стер­ства освіти і науки України від 14.04.2022 № 1/4142-22.

URL: https://drive.google.com/file/d/1St7hbHJhhizyNG_qX0Epme5fjZT0PLLe/view

8 Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8507-22.

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnoyi-diyalnosti-v-zakladah-pozashkilnoyi-osviti-u-20222023-navchalnomu-roci

9 Про перенесення проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Дже­рело творчості» : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 385.

URL: https://drive.google.com/file/d/1QJYzMnNiQr8nQxBNd3sAIKdiio1nDB6b/view

10 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2021 № 1173 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2022 № 487-22.

URL: https://man-squidex-t2djr.ondigitalocean.app/api/assets/man/3e26facf-3da7-4c4e-bb84-4b77ca3521bf/konkurs-zahist-2022-zmini-do-nakazu-mon-compressed.pdf?version=0

11 Про затвердження результатів проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2021 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2022 № 488.

URL: https://imzo.gov.ua/2022/06/02/nakaz-mon-vid-26-05-2022-488-pro-zatverdzhennia-rezul-tativ-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-rukopysiv-navchal-noi-literatury-dlia-pozashkil-nykh-navchal-nykh-zakladiv-systemy-osvity-u-2021-rotsi/