Аналітичний звіт «Дослідження умов реформування загальної середньої освіти на початку 2018-2019 н. р. в контексті освітньої діяльності вчителів 1 класів»

 

У звіті описано результати онлайн-опитування учителів 1 класів, яке дозволило з’ясувати рівень
готовності вчителів до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти. Представлені
висновки можна використати для удосконалення процесу упровадження нових підходів у новій
українській школі.

 

 

 

Аналітичний звіт «Контент-аналіз сайтів опорних шкіл»

 

 

У звіті описано результати контент-аналізу сайтів опорних шкіл, відповідність їх інформаційного наповнення сучасним вимогам до відкритості публічної інформації. Представлені результати можна використовувати для покращення інформаційної політики діяльності опорних шкіл і їхньої популяризації.

 

 

 

 

Презентація–звіт за результатами моніторингу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (ІІ етап) 2017/2018 навчальний рік (Пілот НУШ, 1 клас)

 

У презентації представлено узагальнену інформацію за результатами опитування тренерів, директорів і вчителів пілотних шкіл – учасників всеукраїнського експерименту, проведеного з 23 травня по 8 червня 2018 року, у межах моніторингу впровадження нових підході до навчання в початковій школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» (ІІ етап дослідження)

 

Забезпечення всеохоплюючої якісної освіти напряму пов’язане зі зменшенням впливу соціально-економічних чинників на навчальні результати здобувачів освіти. У звіті представлено результати дослідження загальнодержавного рівня, у межах якого вивчався вплив соціально-економічного походження, достатку родин, місця проживання, навчання тощо випускників загальноосвітніх навчальних закладів на результати їхнього навчання.

 

 

Аналітична довідка за результатами моніторингу процесу впровадження нових підходів до навчання у початковій школі (1 клас)»

 

У довідці представлені результати моніторингового дослідження процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (І етап дослідження – анкетування учасників експерименту). Дослідження проводилось у жовтні 2017 року із застосовуванням кількісної стратегії збору даних для отримання статистично надійних даних. Респонденти – регіональні тренери, директори закладів загальної середньої, на базі яких проводиться всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», учителі перших пілотних класів, батьки учнів. Інструментарій дослідження – паперова анкета, загальна кількість анкетованих – 1414 осіб (143 учителі, 84 директори шкіл, 29 регіональних тренерів, 1158 батьків першокласників). За результатами першого етапу моніторингу сформульовано висновки та надано рекомендації.