У 2017 році рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (протокол засідання від 31 травня 2017 р. № 2) засновано науково-практичний журнал «Освітня аналітика України»  («Educational analytics of Ukraine»). Стратегічною проблемою освітнього менеджменту є розвиток освітньої аналітики та забезпечення органів управління освітою достовірними галузевими статистичними даними, що давало б змогу відслідковувати відповідні процеси та приймати зважені управлінські рішення. Саме такі актуальні питання висвітлюються у журналі «Освітня аналітика України».

Цільова аудиторія журналу – органи управління освітою, установи та організації, підпорядковані Міністерству освіти і науки України, педагогічні працівники системи загальної середньої, професійної, вищої освіти, науковці, недержавні та громадські організації.

Головна мета журналу – публікація статей за напрямами:
аналіз якісних і кількісних галузевих показників;
• нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу;
• інноваційна діяльність в освіті;
• міжнародний досвід підвищення ефективності освіти;
• проблеми збору та аналізу статистичних даних про стан системи освіти;
• шляхи створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти;
• звіти за результатами прикладних наукових досліджень та експериментальних розробок у сфері суспільних та гуманітарних наук;
• моніторинг якісних і кількісних показників рівня і стану освітніх процесів;
• прикладні наукові дослідження щодо підвищення ефективності фінансування системи освіти;
• формування єдиного інформаційно-освітнього простору та удосконалення механізмів академічної мобільності.

Журнал «Освітня аналітика України» видається в паперовому й електронному вигляді та розміщується на сайті журналу.
Унікальність журналу полягає у тому, що наукові публікації, аналітична інформація, звіти та результати досліджень можуть бути використані Міністерством освіти і науки України та іншими органами державної влади для обґрунтування нових законодавчих ініціатив, удосконалення економічних аспектів функціонування освіти тощо.

 

Перейти на сайт журналу