У рамках Trust Fund for Statistical Capacity Building III (TFSCB III: TF070561), Україна отримала фінансову допомогу (далі – Грант) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проєкту «Strengthening Evidence-Based Policymaking with Education Statistics and Analysis» (українською – «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики»).

Проєкт було успішно впроваджено ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ«ІОА») за підтримки Міністерства освіти і науки України (МОН) упродовж 2016-2019 рр.

Грант включав три основні компоненти:

  • Компонент 1: Розробка інтегрованої системи управління освітою EMIS;
  • Компонент 2: Підготовка до участі у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA;
  • Компонент 3: Зміцнення інституційного потенціалу.

Реалізація проєкту регулювалася супровідними документами TFSCB Гранту №TF0A4096 та Постановою Кабінету Міністрів України №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого 2002 року, та іншими юридичними актами Кабінету Міністрів України, наказами ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та Міністерства освіти і науки України.

Актуальна інформація:

  1. Contract Award Notice № TFSCB-IC-31 “EMIS development international expert” (published on April 20, 2018)
  2. Notification of Award “Development of integrated Education Management Information System (EMIS) – Programming and database development” (published on September 17, 2018)

Незалежним аудитором ТОВ «БДО» було проведено аудит фінансової звітності проєкту «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики» № TF0A4096 за період з 24 січня 2017 р. по 31 грудня 2018 р.

Зокрема, у звіті аудитора зазначено, що фінансова звітність дає вірне та правдиве уявлення про фінансовий стан проєкту, джерела та використання коштів Гранту № TF0A4096 згідно з правилами МБРР та відповідає міжнародним стандартам.