Відібрані матеріали до Збірника тез І Міжнародної науково-практичної конференції “РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”, яка відбулась 29 листопада 2017 року в м. Київ:

СЕКЦІЯ 1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Лондар С.Л. Модернізація державної інформаційної системи освіти (ДІСО) в контексті завдань Закону України «Про освіту» та врахування міжнародного досвіду
 • Раков С.А., Гудзинський В.Є., Костирєв Д.Б. ДІСО – державні інформаційні системи освіти: світовий досвід і український контекст
 • Кирʼянов А.В. Основна мета та завдання інформаційної системи освіти
 • Іриневич Ю.В. Сутність інформаційної системи управління освітою
 • Савченко І.Г. Концептуальна модель державної освітньої політики в умовах функціонування інституту публічного управління

СЕКЦІЯ 2. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

 • Ткаченко В.В., Кирієнко О.Ю. Історичний досвід реформування освіти у Фінляндії
 • Денисюк О.Я. Опорний заклад – заклад нової української школи
 • Шерудило М.П. Використання кейс-технології в освітньому процесі початкової школи
 • Титаренко Н.В., Дронь Т.О. Учитель – рушій реформування закладу загальної середньої освіти
 • Пінчук І.О. Підготовка вчителя початкових класів до навчання учнів англійської мови в умовах нової української школи

СЕКЦІЯ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 • Мельник С.В. Модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних закладів
 • Лєснікова М.В. Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення
 • Чернюк О.С. Нові підходи до розвитку гендерно-орієнтованого бюджетування в системі професійно-технічної освіти в Україні

СЕКЦІЯ 4. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 • Бахрушин В.Є. Законодавче забезпечення розвитку вищої освіти України
 • Ставицький А.В. Зміна ролі керівництва закладів вищої освіти в новій парадигмі освіти
 • Боковець О.І. Інноваційна підготовка інженерів-новаторів
 • Ткаченко В.В. Практики академічної доброчесності як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 • Гайдук І.С. Країни ОЕСР у сфері міжнародної мобільності студентів: досвід для України
 • Ткачук О.В. Міжнародні рейтингові системи ЗВО
 • Чумак О.В. Забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти щодо недопущення проявів корупції
 • Нагорна І.В. Правові аспекти запобігання плагіату у вищій освіті
 • Бринюк О.В. Міжнародні тенденції фінансування вищої освіти

СЕКЦІЯ 5. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОСВІТИ

 • Литвинчук А., Гайдук І. Важіль фінансування загальної середньої освіти: дослідження впливу на результат навчання
 • Павлюк К.В., Камінська О.С. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері освіти як чинник підвищення ефективності
 • Колосова В.П., Капленко О.І., Северіна Х.І. Роль МФО у фінансовому забезпеченні системи освіти України
 • Затонацька Т.Г., Герасименко О.О. Нормативно-правове забезпечення фінансування загальної середньої освіти в Україні: сучасний стан та вектори вдосконалення
 • Кузнєцов К.В. Інструменти податкової політики в системі середньої освіти
 • Ситницький М.В. Механізм забезпечення фінансової автономії дослідницького університету
 • Терещенко Г.М. Теоретичні підходи до фінансового забезпечення освіти
 • Заєць С.В. Освітні індикатори як показники реформ: наявність та моніторинг
 • Наторіна А.О. Ключові детермінанти державного фінансування закладів вищої освіти України