Монографія

Розвиток інформаційних систем управління освітою як інструмент реалізації державної освітньої політики

 

Монографія присвячена пошуку шляхів вирішення проблем модерної розбудови інформаційних систем в окремих сегментах освіти. Зокрема аналізуються: спектр інструментів реалізації державної політики у галузі загальної середньої освіти на основі освітньої статистики та аналітики; особливості розроблення інформаційно-аналітичної системи оцінювання стану загальної середньої освіти на базі статистичних даних; вимоги до створення інформаційної системи управління освітою у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; вектори розвитку інформаційно-аналітичної системи у галузі вищої освіти та підготовки науково-педагогічних кадрів. Монографічне дослідження орієнтоване на широке коло читачів, сферою професійної діяльності яких є освіта, освітня статистика та аналітика, освітня політика й менеджмент в середовищі інформаційного суспільства та економіки знань.

 

Розвиток інформаційних систем управління освітою як інструмент реалізації державної освітньої політики : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2020. 258 с.