Аналітичний звіт «Діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувалися стартові умови реформування загальної середньої освіти в контексті навчальної діяльності вчителів. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

 

 

 

 

 

 

Аналітичний звіт «Функціонування опорних шкіл (за результатами опитування директорів опорних шкіл) (ІІІ етап)»

 

В умовах децентралізації одним із пріоритетів реформування загальної середньої освіти є створення опорних шкіл. Мета дослідження полягає у фіксації стану функціонування та аналіз розвитку опорних закладів у сільській місцевості на початковому етапі формування їхньої мережі.

 

 

 

 

Аналітична довідка «Стан природничо-математичної освіти, матеріально-технічна забезпечення (статистичні дані, аналітичні матеріали за 2016/2017 н. р., 2017/2018 н. р. станом на 18.09.2017 р.)»

 

Наведено статистичні дані щодо кількості учнів, які навчаються за природничо-математичним напрямом та поглиблено вивчають предмети природничо-математичного циклу. Дано пропозиції щодо покращення якості шкільної природничо-математичної освіти.

 

 

Аналітична довідка «Наповнюваність 1-х класів загальноосвітніх навальних закладів (2016/2017 н.р)»

 

Графічно зображено середню наповнюваність 1-х класів ЗНЗ в розрізі регіонів, за типами місцевості та по Україні в цілому. Проаналізовано розподіл ЗНЗ за середньою наповнюваністю у 1-х класах.

 

 

 

Аналітичний звіт «Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл (І етап)»

 

Наведено структуру та організацію опорних шкіл, висвітлено питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Представлена інклюзивна освіта в опорних школах.

 

 

Аналітичний звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів (І етап)»

 

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувався вплив соціально-економічних чинників на якість освіти випускників закладів загальної середньої освіти. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.