Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та приватних закладах (2014/2015 н.р.)
Відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи (школи-інтернати) державної і комунальної форм власності Міністерства освіти і науки України та приватної форми власності (2014/2015 н.р.)
Позашкільні навчальні заклади системи МОН України та приватні заклади (станом на 01.01.2015 р.)
Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2014/2015 н. р.)
Відомості про профільне навчання і поглиблене вивчення предметів у закладах Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (без спеціальних ЗЗСО) ( 2014/2015 н. р.)
Відомості про групування денних загальноосвітніх навчальних закладів за кількістю класів і учнів та наповнюваність класів учнями (без спеціальних шкіл (шкіл інтернатів)) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (2014/2015 н. р.)
Дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати (спеціальні загальноосвітні школи – інтернати) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 01 січня 2015 року)
Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2014/2015 н. р.)
Про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2014/2015 н. р.) (дані форми № 83-РВК “Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів”)