Програмно апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»)

 

ПАК «АІКОМ» є інформаційно-аналітичною системою, призначеною для використання суб’єктами освітньої діяльності з метою ефективного управління закладом освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема для накопичення, зберігання та автоматизованого оброблення освітньої статистики для розподілу коштів освітньої субвенції (в тому числі для коледжів в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти), ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку (функціонування електронного сервісу зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти), формування переліку підручників, обраних закладами освіти для їх подальшого розподілу та доставки до закладів освіти, ведення обліку закладів дошкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу дошкільної освіти), ведення електронних класних журналів і щоденників та електронного документообігу, ведення фінансової звітності закладів освіти, ведення обліку закладів позашкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу позашкільної освіти), підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ведення обліку учнів, слухачів, педагогічних працівників та матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

До ПАК «АІКОМ» входять центральна база даних, підсистеми та програмні модулі, що забезпечують реалізацію функціональних можливостей автоматизованого комплексу менеджменту.

 

Функціональними можливостями ПАК «АІКОМ» є:

1) автоматизація одержання, обробки і зберігання інформації та документів у сфері освіти;

2) використання даних, державних класифікаторів, номенклатур та довідників, затверджених в установленому законодавством порядку, для внесення та систематизації інформації у центральній базі даних;

3) надання суб’єктами освітньої діяльності статистичної інформації у сфері освіти;

4) забезпечення взаємодії центральної бази даних із сторонніми інформаційними системами та державними електронними інформаційними ресурсами, зокрема з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (далі – Єдина база освіти);

5) захист даних від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

6) забезпечення достовірності та цілісності даних, зокрема персональних, шляхом застосування надійних механізмів захисту інформації та упорядкованого доступу до неї;

7) автентифікація користувачів на різних етапах одержання, обробки і зберігання інформації та документів;

8) розмежування прав користувачів та суб’єктів взаємодії на внесення, перегляд інформації в центральній базі даних, внесення змін та доповнень до такої інформації (права доступу), забезпечення контролю за дотриманням користувачами та суб’єктами взаємодії прав доступу;

9) реєстрація користувачів у центральній базі даних, зокрема з використанням засобів електронної ідентифікації, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

10) забезпечення користування особами з порушеннями зору та слуху;

11) здійснення пошуку та перегляду інформації;

12) збереження, автоматичне резервування та відновлення даних;

13) забезпечення підключення сторонніх інформаційних систем до системи електронної взаємодії;

14) використання суб’єктами взаємодії прикладних програмних інтерфейсів, доступ до яких надає технічний адміністратор;

15) електронна взаємодія в режимі реального часу користувачів та операторів;

16) взаємодія з інтегрованою системою електронної ідентифікації;

17) надання інших функціональних можливостей для забезпечення освітнього процесу у порядку, встановленому МОН.