Положення про Вчену раду ДНУ “Інститут освітньої аналітики”

Члени Вченої ради ДНУ «Інститут освітньої аналітики»:

 1. Лондар Сергій Леонідович – директор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Литвинчук Андрій Олександрович – заступник директора, кандидат економічних наук.
 3. Терещенко Ганна Миколаївна – заступник директора з науково-організаційної роботи, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.
 4. Кир’янов Андрій Вячеславович – заступник директора з науково-проектної роботи та IT.
 5. Пронь Наталія Богданівна – учений секретар, кандидат економічних наук.
 6. Анісімова Ольга Юріївна – завідувач сектору аналізу фінансування освіти відділу статистики і аналітики освіти, кандидат економічних наук.
 7. Бахрушин Володимир Євгенович – доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник сектору вищої освіти відділу освітньої статистики і аналітики.
 8. Гапон Валентина Василівна – начальник відділу освітнього інформаційного забезпечення, кандидат педагогічних наук.
 9. Денисюк Оксана Яківна – начальник відділу освітньої статистики і аналітики.
 10. Єрмаков Денис Петрович – начальник господарського відділу.
 11. Іриневич Юлія Валеріївна – заступник начальника відділу адміністрування освітніх інформаційних систем, кандидат економічних наук.
 12. Лєснікова Марина Валентинівна – завідувач сектору професійної освіти відділу освітньої статистики і аналітики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.
 13. Мельник Сергій Вікторович – завідувач сектору вищої освіти відділу освітньої статистики і аналітики, кандидат економічних наук.
 14. Раков Сергій Анатолійович – доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник сектору вищої освіти відділу освітньої статистики і аналітики.
 15. Титаренко Наталія Володимирівна – завідувач сектору дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти відділу освітньої статистики і аналітики.